Danskernes gasforbrug er faldet massivt i 2022: 'Det kommer meget bag på mig'

Der er skåret mere end en tredjedel af danskernes gasforbrug sidste år, viser nye tal.

Danskerne har langt fra tændt ligeså meget for gashanerne sidste år, som de plejer.

Vi skal spare på gassen - både i de små hjem og hos vores virksomheder.

Den opfordring er gjaldet ud af de politiske højtalere hele sidste år, mens energikrisen har raset igennem hele Europa og på et tidspunkt var medvirkende til, at naturgaspriserne var mere end ti gange højere end normalt.

Og tilsyneladende har vi lyttet til opfordringen, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vi har nedbragt vores forbrug af gas markant sidste år.

Helt konkret har vi brugt 37 procent mindre end sidste år, og hovedårsagen til det bratte fald er helt entydigt, vurderer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det lavere forbrug af naturgas skyldes primært, at prisen på naturgas i løbet af 2022 steg meget kraftigt til priser, vi aldrig har været vidne til før.

- Siden toppen i sommer er prisen på naturgas dog faldet en del tilbage, men befinder sig stadig på et højere niveau end for to år siden, siger privatøkonomen, der også peger på, at omlægning til andre energiformer og det milde også spiller en rolle.

Svarer til faldet de seneste ti år

Opgørelsen fra Danmarks Statisik er ikke renset for 'graddage'. Det vil sige, at man ikke har regnet ind i tallene, at vi gennemsnitlig har haft et varmt år, hvor man ikke bruger lige så meget gas som normalt.

Til trods for det, så får det bratte fald energianalytiker Kristian Rune Poulsen til at spærre øjnene op.

- Det kommer meget bag på mig. Vi har været i gang med at nedbringe vores gasforbrug længe, men det her fald svarer til, hvad vi måske har opnået de sidste 10 år. Det er gået meget, meget hurtigt og har været meget voldsomt, siger energianalytikeren fra energisektorens interesseorganisation, Green Power Danmark.

Man ved endnu ikke, om det er virksomhederne eller de private forbrugere, der har været bedst til at skrue ned for varmen, da de 37 procent viser et samlet fald for hele Danmark.

Hos Green Power Danmark har de dog analyser fra 1. kvartal, der viser, hvem der har holdt mest for.

- Det tyder på, at det er industrivirksomhederne, der er bedst til at holde igen med forbruget - og det er også dem, der har det højeste forbrug af gas. Men de her tal kan vi kun opnå, hvis vi sparer over hele linjen, siger Kristian Rune Poulsen.

Fortsætter det her fald i indeværende år?

- Det er i hvert fald ekstremt vigtigt, at vi har kunnet spare så meget. Det gør, at vi står i en gunstig situation. Energikrisen er ikke overstået, og det er noget, der kommer til at vare mange år endnu, siger energianalytikeren.

Hvad siger faldet om fremtidens energiforbrug - er vi snart helt fri af gas i Danmark?

- Der er stadig lang vej endnu, før vi er fri af gas. Noget af faldet kan måske også forklares ved krisestemning, hvor man er gået over til andre brændsler, der er nemmere at få fat i lige nu. Så der er stadig et langt og sejt træk, før vi er fri af gas, siger han.