Datacentre er en bombe under den grønne omstilling

I 2040 ventes datacentre at suge 22 procent af det samlede elforbrug.

Klimarådets formand Peter Birch Sørensen opfordrer til flere investeringer i vedvarende energi. Det er en forudsætning for, at man kan leve op til politisk besluttede klimamål, siger han. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Siden Apple i 2015 offentliggjorde sine planer om et stort datacenter ved Viborg, er det væltet ind med amerikanske tech-giganter, som ønsker at opbevare data om europæiske borgere på servere i Danmark.

Facebook, Apple og Google har de senere år opkøbt grunde i Danmark svarende til 2.150 fodboldbaner.

Her skal op mod seks datacentre opføres. Men et datacenter er en slem strømsluger, og derfor sætter det danske datacenter-eventyr den grønne omstilling under pres.

- Datacentrene forventes at bruge en masse strøm. Det betyder, at vi skal udbygge med mere vedvarende energi, end vi havde regnet med, siger Peter Birch Sørensen, der er professor i økonomi på Københavns Universitet og formand for Klimarådet.

22 procent i 2040

Det er politisk besluttet, at mindst 55 procent af strømmen i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Og i 2050 skal Danmark være helt uafhængige af fossile brændsler.

Men allerede i 2030 forventer Energistyrelsen, at datacentrene sluger 16 procent af det samlede danske elforbrug.

Og i 2040 vil 22 procent af elforbruget blive ædt af datacentre i Danmark.

Det klassiske elforbrug ventes stort set ikke at stige de næste mange år. Til gengæld vil de store datacentre i Danmark øge det samlede elforbrug gevaldigt. Figuren her er fra rapporten "Analyseforudsætninger til Energinet 2018", der er fra november i år. (Foto: © screenshot)

Det svarer til 3,2 millioner husstandes årlige elforbrug. Eller den samlede el-produktion fra tre store havvindmølleparker.

- Datacentrene har sagt, at de også godt vil være med til at sikre en udbygning med grøn strøm, de er bare ikke så præcise i deres udsagn, men vi må forvente, at de spytter noget i kassen, så det hele ikke kommer til at hænge på skatteborgerne, siger Peter Birch Sørensen.

- Men man skal være indstillet på, at det her kommer til at koste noget mere i støtte, fortsætter han.

Ifølge en forsigtig fremskrivning fra Energistyrelsen, vil der i 2040 være ni datacentre i Danmark.

Vækst i datamængde

Energistyrelsen arbejder med forskellige beregninger i sine fremskrivninger af elforbruget i Danmark frem mod 2040.

At datacentrene i 2040 skal sidde på 22 procent af det samlede elforbruget er baseret på en fast årlig vækst i den samlede mængde data, der bliver generet på nettet frem mod 2040.

Følger man i stedet en eksponentiel model, hvor væksten i datamængden accelererer, kan de danske datacentre optage næsten halvdelen af det samlede danske elforbrug i 2040.

- De her datacentre skal jo ligge et eller andet sted. Så set fra en international betragtning er det jo meget godt, at de lægger sig i et land med grøn strøm. Men det her betyder også, at Danmark skal udbygge mere vedvarende energi for at leve op til klimamålene, siger Peter Birch Sørensen.

- Der skal man bare være indstillet på, at det kan komme til at koste noget mere i støtte.

Elforbruget fra store datacentre forventes at stige yderligere frem til 2040. Ved en lineær fremskrivning vil det samlede elforbrug fra de store datacentre være på ca. 7 TWh i 2030 og over 11 TWh i 2040 svarende til ca. 16 pct. og 22 pct. af elforbruget. 3,5 TWh svarer til en million husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug. (Foto: © Mathias Sommer DR Nyheder)

I sommer vedtog Folketingets partier et energiforlig, der indebærer opførelse af tre havvindmølleparker inden 2030. Men det er måske ikke nok, lyder det fra Peter Birch Sørensen:

- Det er uklart, om det er tilstrækkeligt. Men vi mangler stadig at få at vide, hvad medfinansieringen bliver fra datacentrene.