De fik bøder for at kønsdiskriminere: Nu vælger flere selskaber at give erstatning til kvinder med fødselsskader

LB Forsikring og GF Forsikring ændrer nu praksis i sager om fødselsskader.

Flere kvinder med fødselsskader kan få erstatning ved hjælp af deres ulykkesforsikring. (© DR)

Tusindvis af kvinder bliver hvert år ramt af fødselsskader, og hidtil har flere forsikringsselskaber afvist at udbetale erstatning til kvinderne over deres ulykkesforsikring.

Men nu har flere selskaber valgt at ændre praksis.

Efter at Ankenævnet for Forsikring for en uge siden traf afgørelser i tre sager, har både LB Forsikring og GF Forsikring valgt at udbetale erstatning til kvinder, som ellers er blevet afvist.

Alene i LB Forsikring er man klar til at udbetale erstatning til op mod 200 kunder, der ellers er blevet afvist. Det fortæller skadechef Anne Mette Kirkegaard til Orientering på P1.

- Vi er kede af, hvis de har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med det her. Derfor hjælper vi kvinderne alt det, vi kan, og vi håndterer sagerne, så de økonomisk set ikke kommer til at lide under, at der er gået så lang tid, siger Anne Mette Kirkegaard.

GF Forsikring ønsker ikke at stille op til interview. Men selskabet oplyser, at kvinder, der er udsat for en fødselsskade, vil få bedre dækning. Samtidig lyder det, at man er i gang med at genbehandle 20 klagesager fra 2013 og frem. Der kan komme yderligere sager, når GF vil gøre flere kvinder opmærksom på ændringerne.

Diskrimination af kvinder

Sagen om manglede erstatning til kvinder, der får skader under graviditet, fødsel og barsel, går flere år tilbage.

I løbet af 2020 og 2021 kunne DR afsløre, at selskaber som Danica Pension, PFA og Tryg diskriminerede gravide og nybagte mødre inden for sundhedsforsikringer. Det har fået Finanstilsynet til at gå ind i sagen, og 14 af Danmarks største forsikringsselskaber har fået bøder på mellem 100.000 og 1,4 millioner kroner. I den forbindelse er tusindvis af kvinder ved at få at få udbetalt erstatning for gamle behandlingsudgifter via deres sundhedsforsikring.

For en uge siden blev tre sager om ulykkesforsikringer så behandlet af Ankenævnet for Forsikring. Her fik to kunder medhold, mens forsikringsselskabet fik medhold i den tredje sag. Og det er altså de afgørelser, der får de to selskaber til at ændre praksis.

Orientering på P1 har også forsøgt at få fat i Alm. Brand og Codan. Ingen af de to selskaber ønsker at stille op til interview, men meldingen lyder, at man også her vil kigge på afgørelserne. Topdanmark oplyser skriftligt, at selskabet i efteråret 2021 har ændret praksis i forhold til fødselsskader, og at Topdanmark foreløbigt har genoptaget 120 sager, hvor selskabet tidligere har givet afslag.

Derudover oplyser Tryg, at selskabet i 2021 har ændret praksis i forhold til deres ulykkesforsikringer, når det gælder fødselsskader. Gjensidige oplyser, at praksis på området er ændret i 2020. Fra selskaberne lyder det, at tidligere afviste kvinder kan bede om at få deres ulykkessag genoptaget.

Advokat: En væsentlig praksisændring

Karsten Høj er advokat og har specialiseret sig i forsikring og personskadeerstatninger i advokatfirmaet Elmer Advokater.

Han råder kvinder med en ulykkesforsikring til, at de får anmeldt deres skade, hvis de er plaget af en gammel fødselsskade, som endnu ikke er anmeldt.

- Det vil formentlig være tusindvis af mulige anerkendelser, vi vil se. Det skaber også en klarhed for den fødsel, der foregår i dag og i morgen, så det er dermed en væsentlig praksisændring, vi er vidner til, siger han.

Advokat Karsten Høj har specialiseret sig i personskadeerstatning og mener, at vi fremover vil se flere anerkendelser. (Foto: søRen Bidstrup © Scanpix)

Fysioterapeut: Betydningsfuldt for kvinderne

Birthe Bonde var blandt dem, der gennem flere år har kæmpet for kvindernes ret til erstatning. Hun er fysioterapeut og har en specialklinik i København, hvor hun hjælper kvinder med fødselsskader.

- Det er så betydningsfuldt for de her kvinder, at deres forsikringsselskaber bakker dem op og anerkender, hvor vanskeligt det er, siger Birthe Bonde.

Hun siger, at hun har mødt kvinder, som ikke har orket at kæmpe deres sag, fordi de samtidig har skullet tage sig af deres nyfødte.

- Nu kører det, og det er rigtig godt. Jeg er så glad for det her. Det er godt for kvinderne, så de ikke skal stå alene hver især og tage denne kamp, siger hun.

Ifølge Birthe Bonde får cirka halvdelen af de førstegangsfødende større eller mindre skader under fødslen. Cirka tre procent af de førstegangsfødende revner så meget, at deres endetarm går i stykker, hvilket kan føre til varige problemer med at holde på afføringen.

De fleste ulykkesforsikringer fungerer på den måde, at kunderne har ret til at få erstattet behandlingsudgifter samt et engangsbeløb i tilfælde af varige mén. Sammenlagt kan det betyde, at selskaberne kommer til at udbetale over 100.000 kroner eller 200.000 kroner per kvinde, der er ramt af en fødselsskade.

Det er præciseret i artiklen, hvornår Topdanmark, Tryg og Gjensidige ændrede praksis på ulykkesforsikringer.

Du kan lytte til Orienterings indslag om sagen her:

Energi på afbetaling