Tema Må der være forskel?

De rigeste er rige på boliger, biler og aktier

De ti procent rigeste danskere ejer 63 procent af den samlede danske nettoformue.

Grafikken øverst viser de rigeste danskeres bruttoformue. Tallene er angivet per person. Ifølge Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd består de 10 procent rigeste af 440.000 voksne personer. (Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen © DR Nyheder)

Aktier, dyre biler, og boliger, der bliver stadig mere værd. Det er de aktiver, der gør, at de 10 procent mest formuende danskere kan skrive sig gode for hele 63 procent, eller 1.500 milliarder kroner, af den samlede danske nettoformue eksklusiv pension.

De resterende 37 procent, eller 900 milliarder kroner, af nettoformuen er fordelt blandt de øvrige 90 procent danskere.

Må der være forskel?

Der er forskel på folk – og hvad så? I Danmark har vi længe været et af verdens mest lige lande. Men dét til trods er der stor forskel på livet som rig eller fattig, og de senere år er uligheden steget. I nyt tema ser DR på, hvordan det faktuelt står til med uligheden i Danmark. Motiverer ulighed til at arbejde, og er den nødvendig for at drive et samfund fremad? Eller slukker den håb og skaber polarisering? Følg debatten på #drforskel.

Gå til tema

Det viser en ny rapport fra AE-rådet, der også peger på, at skattestop og fastfrysning af ejendomsværdiskatten spiller en væsentlig rolle i forbindelse med, at de rigeste fortsat øger formuen.

I grafikken øverst er tallene angivet per person. Ifølge Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd består de 10 procent rigeste af 440.000 voksne personer.

- Tager man den geografiske vinkel på det, kan man se, at særligt i områder omkring København med stigende boligpriser, er der en tendens til stigende formuer, lyder det fra analysechef i AE-rådet, Jonas Juul.

Han påpeger desuden, at mange af de rigeste danskere siden finanskrisen har kunnet inkassere klækkelige lønstigninger.