Deling af lønsedler kan besværliggøre OK18-forhandlinger

De offentligt ansatte forventer at få noget ud af overenskomstforhandlingerne efter facebookkampagne, mener DR's erhvervskorrespondent Casper Schrøder.

Innovationsminister Sophie Løhde er træt af misforståelserne omkring sine udtalelser om lønniveauet. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Forhandlingerne om en ny overenskomst for cirka 750.000 offentligt ansatte begyndte officielt i dag.

Forud for forhandlingerne har især en enkelt sygeplejerskes offentliggørelse af sin lønseddel på Facebook vakt opsigt. Det har forårsaget en kædereaktion, der har fået mange andre offentligt ansatte til at gøre det samme.

Det er sket som et opråb til innovationsminister Sophie Løhde (V), der i sidste uge udtalte, at der ikke skal være forskel på lønstigningen i det offentlige og det private. En udtalelse, der blev opfattet som om, hun mente, at de offentligt ansatte har fået for stor en lønstigning.

Flemming Vinther, der er chefforhandler for de statsansatte, forstår godt frustrationerne hos de offentligt ansatte. De har svært ved at genkende det billede, der nogen gange bliver tegnet af deres indkomstniveau.

- Selv landets statsminister står på talerstolen og siger, at det går rigtig godt, og så er der en forventning hos vores medlemmer om, at det kan aflæses på lønsedlen. Jeg tror, det er et udtryk for, at den enkelte medarbejder i den offentlige sektor har lidt svært ved at genkende nogle af de tal, der bliver slynget ud fra Christiansborg, siger Flemming Vinther.

Løhde er træt af debatten

Sophie Løhde er lidt træt af, at debatten har fået lov til at løbe derudad, da hun mener det beror på misforståelser. Det er blevet opfattet som om, hun skulle have udtalt, at offentligt ansatte ikke skal stige i løn.

- Jeg tænker, at det næppe vil være nogen popularitetskonkurrence at stå i spidsen for de offentlige overenskomstforhandlinger. Men jeg har ikke talt om nogen lønfest, eller at nogen får for meget i løn, så det er lidt ærgerligt, at der skal køre sådan en kampagne, siger Sophie Løhde.

Hun har dog forståelse for, at mange er kommet til tasterne, hvis de har misforstået hendes budskab.

- Jeg er ikke i tvivl om, at lønudvikling i de offentlige sektor fylder rigtig meget. Men jeg synes, man skal bruge sit krudt på at rette sin henvendelse til dem, der forhandler overenskomsten for sygeplejersker, nemlig det kommunale og regionale lønningsfællesskab, siger Sophie Løhde.

Ifølge Finansministeriet er lønnen i staten siden 2008 steget 1,6 procent mere end i den private sektor.

I kommuner og regioner har udviklingen i lønnen været højere de seneste ti år. Her vurderer arbejdsgiverne, at lønnen er steget henholdsvis 2,4 og 1,1 procent mere end i det private.

- Overenskomstforhandlinger ser altid svære ud. Vi har i dag haft et godt sættemøde, hvor vi har haft lejlighed til at drøfte de krav, vi hver især har. Det er ingen hemmelighed, at vores krav trækker meget i hver sin retning, siger Sophie Løhde.

Kan ende i konflikt

Parterne står som udgangspunkt meget langt fra hinanden efter det indledende møde mellem Sophie Løhde og Flemming Vinther. Det konkluderer DR's erhvervskorrespondent Casper Schrøder.

- Der er potentiale for, at det her kan bryde ud i flammer. Løn står ret centralt. Hele den her kampagne på de sociale medier skaber en forventning hos de offentligt ansatte om, at der faktisk kommer noget ud af det her. Det kan gøre det lidt eksplosivt, siger Casper Schrøder.

Forhandlingerne er kun så småt gået i gang, og der er risiko for, at det hele ender i en konflikt til foråret.

- Et af de første stridspunkter bliver, om de overhovedet går rigtigt i gang. De offentligt ansatte har stillet som krav, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale. Før det er på plads, vil man ikke forhandle om noget som helst, så det hele vakler allerede. Men det er for tidligt at sige, om det ender i en konflikt, siger Casper Schrøder.