Den filippinske ambassade i Polen anlægger sag mod Kurt Beier Transport

Ambassaden påstår, at vognmandsselskabets polske datterselskab har lokket filippinske chauffører til Polen med falske kontrakter.

Den filippinske ambassade i Polen fører sag mod et dansk datterselskab på vegne af seks chauffører.

Ydermere kan DR Nyheder nu afsløre, at der også føres en civil retssag mod selskabet HBT Internationale Transporte, som er et datterselskab, der er 100 procent ejet af Kurt Beier Transport.

Sagen føres af den filippinske ambassade i Polen på vegne af seks chauffører, som kræver erstatning for deres ansættelse i HBT Internationale Transporte.

Det bekræfter chaufførernes advokat Lucjan Lukasik overfor DR Nyheder.

Chauffører blev rekrutteret med 'falske' kontrakter

Advokat Lucjan Lukasik forklarer, at chaufførerne blev kontaktet af en rekrutteringsansvarlig fra HBT Internationale Transporte i den filippinske hovedstad Manila.

Her underskrev de en kontrakt, som sikrede dem en minimumsløn på 428 euro om måneden plus en måneds betalt ferie om året. Overtid skulle betales efter gældende polsk lov, og med i kontrakten var inkluderet diæter og free suitable housing.

Derudover blev chaufførernes rejse til Europa betalt, og på samme måde garanterede kontrakten at betale deres returrejse, fortæller advokat Lucjan Lukasik.

- Mine klienter underskrev kontrakterne og rejste til Polen for at arbejde. Kort efter deres ankomst blev kontrakterne skiftet ud med nogle meget dårligere kontrakter, siger han.

- Mine klienter fik at vide, at de nye kontrakter bare var formalia og til intern brug, at deres oprindelige kontrakter stadig var gældende, men at det ville få konsekvenser i form af fyringer, hvis de ikke underskrev, tilføjer Lucjan Lukasik og understreger, at flere af hans klienter kun taler et begrænset engelsk og dermed havde svært ved at forstå den nye kontrakts indhold.

Chaufførerne underskrev ifølge advokat Lukasik de nye kontrakter samt en aftale, som annullerede den første kontrakt, de blev ansat på.

Lucjan Lukasik har forelagt de forskellige kontrakter overfor DR Nyheder.

Her fremgår det, at basislønnen i den kontrakt, som chaufførerne blev præsenteret for i Polen, er væsentligt lavere. Derudover findes afsnittene om betalt ferie, overarbejde, forsikringer og indkvartering ikke længere.

Ekspert: En ekstrem kynisk forretningsmodel

DR Nyheder har vist kontrakterne til lektor i arbejdsret ved Syddansk Universitet Christian Højer Schjøler, som vurderer, at rekrutteringen af de filippinske chauffører er på kant med loven.

- Det er en ekstrem kynisk forretningsmodel, hvor man forsøger at manipulere chaufførerne til at påtage sig noget arbejde for en løn, som de indledningsvis synes er tiltrækkende, og når de så kommer til det land, hvorfra de skal udføre arbejdet, præsenterer man dem for en ny og ringere kontrakt, siger han.

Ifølge arbejdsretseksperten er der flere omstændigheder, der tyder på, at chaufførerne indirekte er blevet tvunget til at underskrive de nye kontrakter.

- Den praksis ville ikke gå overfor almindelige arbejdstagere. Det, der gør det muligt i den her sag, er fordi de filippinske chauffører leder efter bedre arbejde, og deres hjemrejse er forbundet med store omkostninger. I kontrakten står endda, at chaufførerne skal betale erstatning, hvis de hæver kontrakten uden varsel. Under den trussel, er det jo nemt at få nogen til at underskrive en ny kontrakt, siger Christian Højer Schjøler.

DR Nyheder har forelagt kritikken for Kurt Beier Transport og HBT Internationale Transporte, men de er ikke vendt tilbage med en kommentar.

Forbindelse til polsk straffesag

Begge de kontrakter, som ifølge advokat Lucjan Lukasik er blevet brugt til at rekruttere filippinske chauffører, er underskrevet af danskeren Marc Hvidbæk-Andersen.

Det er den samme mand, som siden 2019 er blevet efterforsket af polsk politi for menneskehandel, og som DR Nyheder i går kunne fortælle er blevet tiltalt i Polen for systematisk brud på medarbejderrettigheder.

Marc Hvidbæk-Andersen er ikke direkte involveret i den civile retssag, men han bekræfter, at hans virksomhed var ansat af HBT Internationale Transporte til at håndtere papirarbejdet omkring de asiatiske chaufførers arbejdsophold i Polen.

- Chaufførerne skulle have en kontrakt, der lever op til polsk lovgivning, når de ankom til Polen. Det sørgede vores virksomhed for, og det var først der, jeg kom ind i billedet, siger han.

Hvorfor blev chaufførernes kontrakter lavet om?

- Det gjorde de fordi, de skulle indeholde nogle paragraffer i henhold til arbejdsloven i Polen. Arbejdskontrakter bliver reguleret af staten og opdateret sidst på året. Det er hovedsageligt mindsteløn og sociale bidrag, der bliver reguleret op hvert år, svarer Marc Hvidbæk-Andersen.

Den forklaring modstrider advokat Lucjan Lukasik. Ifølge ham levede de oprindelige kontrakter, som chaufførerne underskrev, fuldt ud op til polsk lovgivning.

Marc Hvidbæk-Andersen understreger, at chaufførerne kunne have ladet være med at underskrive de nye kontrakter og i stedet have rejst hjem på HBT Internationale Transportes regning.

I øvrigt forklarer han, at både hans virksomhed og HBT Internationale Transporte har været underlagt skrappe kontroller fra det polske arbejdstilsyn.

- Arbejdstilsynet kommer jævnligt på besøg for at sikre, at virksomheder overholder arbejdsloven, og at medarbejderne har modtaget korrekt betaling. Alle de kontroller har begge virksomheder været underlagt uden væsentlige bemærkninger, siger han.

Der er nogle ret væsentlige afsnit om betalt ferie, forsikring og overarbejder, som udgår i de polske kontrakter. Basislønnen er også lavere – hvordan kan det være?

- Det er alt sammen i henhold til polsk lovgivning. Der har man ret til betalt ferie, og man er socialt sikret, forklarer Marc Hvidbæk-Andersen.

Ifølge advokat Lucjan Lukasik blev chaufførerne kort efter deres ankomst til Polen kørt til Padborg i Danmark, hvor de boede og arbejdede fra.

Da Fagbladet 3F i 2018 afslørede de forhold, som chaufførerne levede under, blev de seks filippinske chauffører ifølge deres advokat Lucjan Lukasik fyret og smidt på gaden.

- Dette kunne ifølge de nye kontrakter ske uden varsel og uden at sørge for, at mine klienter havde means for living i den efterfølgende periode. Når mine klienter klagede og fremviste deres oprindelige kontrakter, fik de at vide, at de ikke længere var gældende, siger Lucjan Lukasik.

På vegne af chaufførerne kræver han godtgørelse for tre måneders løn samt diæter og indkvartering i perioden.

Straffesag overrasker den filippinske ambassade

Hverken den polske advokat eller den filippinske ambassade kendte til straffesagen mod Marc Hvidbæk-Andersen, før DR Nyheder oplyste dem om sagen.

Anklagerne drejer sig om systematisk brud på medarbejderrettigheder, og Marc Hvidbæk-Andersen nægter sig skyldig.

- Det overrasker mig meget, at der også føres en straffesag, siger Lucjan Lukasik, som mener, der er klare sammenhænge mellem straffesagen og den civile retssag, som han er involveret i.

- Efter min vurdering kan Marc Hvidbæk-Andersens aktiviteter fuldt ud karakteriseres som menneskehandel, og derfor mener jeg også, at tiltalen burde skærpes, tilføjer han.

Han forklarer desuden, at det polske retsvæsen muliggør, at den filippinske ambassade i Polen kan gå ind som aktiv part i straffesagen mod Marc Hvidbæk-Andersen og forsøge at få tiltalen skærpet.

FacebookTwitter