Derfor får rekordlangt kabel vestjyske naboer til at slå gnister

Et langt søkabel fra Storbritannien betyder tårnhøje elmaster til jyderne, der ikke er begejstrede.

Et rekordlangt søkabel skal fra 2022 kunne lede strøm fra det europæiske fastland og cirka 630 kilometer over Nordsøens bund til de britiske øer.

Den i alt cirka 770 kilometer lange forbindelse, som er døbt Viking Link, skal forankres ved Vejen i det sydvestlige Jylland.

Men for at kunne få strømmen videre har de danske energimyndigheder samtidig lagt en plan for, at der skal investeres yderligere i en 400 kilovolt-luftledning, der skal skabe forbindelse ned til den dansk-tyske grænse.

På den måde kan strøm til og fra Storbritannien passere gennem Danmark og til og fra Europas hjerte.

De 11 milliarder kroner, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i alt forventer at bruge på projektet, skal dermed ikke kun bruges på det rekordlange søkabel.

Pengene skal også gå til at opsætte højspændingsmaster inde på det jyske fastland. Og det er ikke alle beboere, der er glade for den plan.

Frustrerer lokale beboere

Udsigten til flere elmaster i landskabet er noget, der blandt andet frustrerer Finn Ladegaard, som er formand for den lokale borgerforening i landsbyen Næsbjerg.

- De gamle master herude er ikke blevet fjernet som lovet, og det bliver de tidligst i 2025. Nu skal der så trækkes endnu en kæmpe kabelforbindelse igennem vores område, det er meget frustrerende, siger han.

Beboerne havde ellers en forventning om, at masterne i området ville blive fjernet helt, og at ledningerne i stedet skulle graves ned i jorden.

Men ifølge et nyt sæt regler er det kun på såkaldt udsatte strækninger, at kablerne måske kan blive gravet ned.

Det er det statsejede selskab Energinet, der skal anlægge forbindelsen, og som derfor har til opgave at bestemme den helt præcise linjeføring af de 170 kilometer lange højspændingsledninger fra Idomlund ved Holstebro og ned til den dansk-tyske grænse.

Det er dog endnu ikke besluttet, hvor der eventuelt skal graves kabler ned, og hvor beboere i fremtiden kan forvente at se luftledninger og master skyde op i nærheden af deres huse.

Der er heller ikke taget stilling til, hvor høje masterne bliver på forbindelsen ned mod Tyskland, men masterne kan i teorien være op til 42 meter høje.

Det svarer til højden på Rundetårn i København.

Samtidig med opsættelsen af den nye højspændingsforbindelse bliver en del af den gamle forbindelse taget ned.

I kortet over artiklen kan du se den midlertidige plan for forbindelsen, sådan som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fremlagde den i oktober i år.

Om Viking Link-projektpakken

 • Viking Link:

 • Etableres fra station Revsing ved Vejen i Sydjylland og station Bicker Fen cirka 170 kilometer nord for London. Den samlede afstand mellem de to stationer er cirka 770 km, heraf er der cirka 75 kilometer landkabel i Danmark, cirka 630 kilometer søkabel i Nordsøen og cirka 65 kilometer landkabel i Storbritannien.

 • Dermed bliver Viking Link væsentligt længere end verdens hidtil længste søkabel NorNed fra Norge til Holland.

 • Overføringskapaciteten af forbindelsen bliver 1.400 MW svarende til godt en tredjedel af det gennemsnitlige danske elforbrug eller tre til fire store havvindmølleparker.

 • Sættes i drift i december 2022.

 • Forbindelsen etableres i samarbejde med britiske National Grid.

 • Vestkystforbindelsen:

 • En 400 kV-luftledning med to ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup i Sydvestjylland, cirka 75 kilometer.

 • Den tyske systemansvarlige vil etablere en tilsvarende 400 kV-forbindelse fra den dansk-tyske grænse, som vil blive tilsluttet det tyske transmissionsnet.

 • Forbindelsen øger handelskapaciteten over den dansk-tyske grænse til 3.500 MW. Det er en stigning på 1.000 MW fra de fra 2.500 MW, som er kapaciteten i 2020, når Østkystforbindelsen sættes i drift.

 • Sættes i drift i december 2022.

 • Etableres i samarbejde med den tyske systemansvarlige TenneT TSO GmbH.

 • Endrup-Idomlund:

 • En intern netforstærkning i Jylland: Kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup øst for Esbjerg og Idomlund vest for Holstebro.

 • Ledningsanlægget har en samlet længde på cirka 95 kilometer.

 • Sættes i drift i december 2021. Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaminister

Facebook
Twitter