Det koster ATP milliarder, at vi lever længere

Landets største pensionskasse hæver deres forventning til, hvor gamle vi bliver. Udbetalinger af fremtidige pensioner udløser minus i regnskabet.

Landets største pensionskasse justerer endnu engang deres forventninger til, hvor længe vi kommer til at leve op. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Det er i grunden en glædelig nyhed. Vi lever længere og vores levetid øges hurtigere, end man tidligere har regnet med.

Men når man er landets pensionskasse, så er det også en nyhed, der handler om penge. Mange penge.

I regnskabet for første halvår 2016 hæver ATP endnu engang deres levetidsprognose for danskerne.

ATP: 65-årige lever længere

En 65-årig dansker kan i dag i gennemsnit regne med at blive 86 år gammel. ATP’s forventninger til levetiden er over blot tre år steget med fem måneder.

Den øgede levetid får samtidig pensionskassen til at sætte ekstra penge af til de fremtidige garanterede ydelser til medlemmerne. Samlet lyder beløbet på 9,9 milliarder kroner.

Når den hensættelse regnes med i halvårets resultat for ATP, så udløser det et minus på bundlinjen på 4,3 mia. kr.

Vi har penge til at klare det

Direktør Carsten Stendevad mener dog ikke, at levetiden forlængelse risikerer at slå hul i pengetanken og tømme den.

- Når vi lever længere, skal vi også have vores ATP Pension i længere tid. For det enkelte medlem betyder det, at garantien bliver lidt mere værd. For ATP betyder det flere udbetalinger – og heldigvis har ATP’s afkast de forgangne år været tilstrækkeligt højt, til at vi kan håndtere dette.

ATP kom ud af første halvår 2016 med et afkast på 6,7 procent.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter