DF til ny transportminister: Uber hører altså ikke til i Danmark

Dansk Folkeparti melder sig til gengæld klar til at konkurrenceudsætte togruter, Svendborgbanen og Kystbanen står i første række.

Kim Christiansen ønsker Ole Birk Olesen tillykke med posten som transportminister og ser frem til samarbejdet. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Knapt er der sat navne på ministrene i den nye VLAK-regering, inden den nyslåede transportminister, Ole Birk Olesen (LA), har sat ord på sine politiske ambitioner, når han sætter sig i Transportministeriets kontor på Frederiksholms Kanal.

- Bilejere skal have flere og bedre veje for deres mange afgiftskroner, togruter skal konkurrenceudsættes på pris og kvalitet, taxalovgivningen skal liberaliseres og meget, meget mere, skriver transportministerenpå sin Facebook-profil, inden turen går til Amalienborg og den formelle præsentation af VLAK-regeringen.

Konkrete udmeldinger, som Kim Christiansen, Dansk Folkepartis transportordfører, lytter nysgerrigt med på.

Svendborgbanen og Kystbanen

Kim Christiansen og Ole Birk Olesen kender hinanden udmærket fra transportområdet - og fra Østjyllands Storkreds, hvor de begge er valgt.

Christiansen er klar til at undersøge mere konkurrenceudsættelse på togruter:

- Meget kunne tyde på, at DSB ikke kører optimalt med mange forsinkelser og problemer. Jeg er ikke bange for at konkurrenceudsætte, siger Kim Christiansen og nævner Svendborgbanen og Kystbanen som mulige kandidater til udbud.

Ole Birk Olesen imødegår dog den udfordring, at den nuværende kontrakt med DSB løber fra 2015-2024.

- Vi skal også tage hensyn til DSB, og det ville kræve noget at åbne op for en 10-årig kontrakt med DSB, siger Kim Christiansen (DF).

Ingen Uber - overhovedet

I sit opslag på Facebook skriver Ole Birk Olesen også, at han ønsker at liberalisere taxalovgivningen.

Men han får travlt, hvis han som minister skal nå at påvirke de forhandlinger om taxabekendtgørelsen, som er inde i sin absolut sidste fase.

- I forhold til taxaloven må vi se, hvor det lander henne. Vi har en skitse nu, som vi regner med, vi kan stemme igennem, siger Kim Christiansen.

Kim Christiansen og Ole Birk Olesen har flere gange stået over for hinanden i diskussioner om den amerikansk-baserede taxa-tjeneste Uber. Og Kim Christiansen kan pure afvise, at der bliver plads til 'noget der bare ligner Uber i Danmark'.

- Der skal være krav til chaufførerne, vi skal sikre os, at de betaler skat. Vi har også en smertegrænse for indretningen af bilerne; der skal være sædeføler, taxameter og videoovervågning, siger Kim Christiansen.

'Forsøgsområder'

Forleden faldt der dom i en sag mod en Uber-chauffør i Østre Landsret, hvor retten blandt andet slog fast, at Ubers kontroversielle Uperpop-tjeneste ikke kan betegnes som samkørsel, fordi chaufførerne tjener penge på ydelsen.

Af regeringsgrundlaget fremgår desuden, at regeringen vil indføre 'forsøgsområder', som "på udvalgte områder vil tillade afprøvning af ny teknologi mv. i et begrænset geografisk område, når anvendelsen forudsætter ændrede offentlige regler."

Hvilke områder det drejer sig om, står der ikke.

Herunder en diskussion om Uber mellem Ole Birk Olesen og Kim Christiansen:

Det skriver regeringen om deleøkonomi:

  • Deleøkonomi er i kraftig vækst i mange lande og giver nye muligheder for virksomheder og borgere. Regeringen ønsker, at Danmark kan udnytte deleøkonomiens potentiale både som drivkraft for vækst og innovation og som løftestang til en bedre udnyttelse af kapitalapparat og naturressourcer.

  • Deleøkonomien skal understøtte velfungerende markeder med gode betingelser for tillid, valgmuligheder og konkurrence til gavn for danskerne og væksten. Der skal betales skat i overensstemmelse med skattereglerne. Deleøkonomien skal bidrage til, at væksten øges på en bæredygtig og smart måde. Regeringen vil i 2017 fremlægge en strategi herfor.

  • Kilde: Regeringsgrundlag, Lars Løkke-regeringen III