DI: Efterløn truer velfærd

Stadig flere går på efterløn. Dansk Industri (DI) mener, at efterlønnen er en bombe under velfærden og ønsker efterlønnen væk.

Flere og flere går på efterløn, men det har landet ikke råd til, mener DI. De vil have efterlønnen afskaffet. (Foto: DR © DR)

Stadig flere går på efterløn, og det er en bombe under velfærden, mener DI, der ønsker efterlønnen væk.

Var efterlønnen afskaffet, ville bruttonationalproduktet (BNP) i dag være 67 milliarder kroner højere, vurderer organisationen.

De opfordrer til, at en afskaffelse af efterlønnen ikke må blive tabu i den politiske debat.

1000 flere på efterløn end året før

Stigningen fra 3 til 4. kvartal sidste år betyder, at der i årets sidste måneder var 143.000 personer på efterløn, hvilket er 1000 flere end året før.

Efterlønnen fortsætter således med at trække folk ud af arbejdsmarkedet på trods af, at der fortsat er stor mangel på arbejdskraft og dermed også efterspørgsel efter de ældre aldersgruppers arbejdskraft, understreger DI.

Efterlønsordningen udgør derfor en bombe under velfærdssamfundet, da den trækker folk ud af arbejdsmarkedet - særligt i den offentlige sektor - men også lægger beslag på mange økonomiske ressourcer, påpeger arbejdsmarkedspolitisk chef, Mette Rose Skaksen, DI.

Afskaffelse må ikke blive tabu

- En afskaffelse af efterlønnen må ikke blive tabu i den politiske debat. Det er det enkeltstående forslag, der i sig selv vil give det største positive bidrag til arbejdsstyrken. Dermed vil det også være det største bidrag til at sikre fremtidens velfærd, siger hun til Ritzau.

Ifølge DI-beregninger ville BNP være 67 milliarder højere end det faktisk er i dag, hvis efterlønnen var fuldt udfaset.

Beregningen er foretaget ud fra en antagelse om, at 20 procent i stedet ville være på andre ordninger som for eksempel førtidspension.

Et plaster på såret er jobplanens forslag om skattefrihed for de 64-årige, der når det om få år er fuldt indfaset, vil løfte BNP med knap 3 milliarder kroner.

Facebook
Twitter