Din folkepension er guld værd

Op imod 2,5 millioner kroner - så meget er folkepensionen værd. Mange danskere ville slet ikke kunne spare op til alderdommen på egen hånd.

Folkepensionen er meget værd. Så meget endda, at mange danskere slet ikke ville kunne spare op til alderdommen på egen hånd, hvis folkepensionen blev afskaffet. (© colourbox)

Folkepensionen er ikke overflødig. Tværtimod. Uden folkepensionen skulle danskerne nemlig spare mellem 1,2 og 2,5 millioner kroner op til deres pension. Og det er foruden deres indbetaling til ATP og arbejdsmarkedspensionen.

Det viser en undersøgelse foretaget af ATP.

Det svarer til, at mange lønmodtagere skal lægge minimum hver fjerde krone til side af deres løn for at klare sig gennem alderdommen.

- Folkepensionen er så vigtig for mange mennesker, at de ikke selv ville være i stand til at spare pengene op, hvis ikke det skete over skattebilletten, siger analysechef i ATP Ole Beier Sørensen.

Arbejdsmarkedspensionen er ikke en trussel

Nybagte pensionister kan se frem til en folkepension på op imod 2,5 millioner kroner. Et beløb, som langt de færreste ville kunne undvære på deres gamle dage.

I pensionsselskabernes interesseorganisation, Forsikring & Pension, er der derfor en fast tro på, at folkepensionen er kommet for at blive. Og det er til trods for, at flere og flere indbetaler til en arbejdsmarkedspension.

- En universel offentlig alderdomspension er grundstenen i ethvert velfærdssamfund. Selv når vi alle har sparet op via arbejdsmarkedspensioner, vil der være brug for de offentlige overførsler. Og det er der råd til, hvis styringen af de offentlige finanser er fornuftig, siger Jan V. Hansen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

Hver tredje krone går til pensionen

Undersøgelsen viser, at særligt de lavtlønnede ville få svært ved at spare op til pensionisttilværelsen, hvis folkepensionen forsvandt.

De skal nemlig lægge mere end 40.000 kroner til side hvert år. Og det er vel at mærke foruden den del af deres løn, som de allerede betaler til ATP og til arbejdsmarkedspensionen. Samlet set vil det betyde, at mere end hver tredje hårdttjente krone skal lægges til side til pensionisttilværelsen.

I den anden ende står de højtlønnede. De kan nøjes med at lægge 28.500 kroner ekstra til side årligt for at kompensere for den manglende folkepension. Det betyder, at de højtlønnede samlet set skal lægge knap hver fjerde krone af deres løn til side til pensionen.

Mindre forbrug til de lavtlønnede

Hvis man fjernede folkepensionen, ville man naturligvis kunne sænke indkomstskatten. Til gengæld ville danskerne skulle spare op til pensionen på egen hånd, og det ville altså være sværest for de lavtlønnede, forklarer DR's økonomiske ekspert Karsten Engmann.

- Det ville betyde, at folk med lavere indkomster ville få mindre til rådighed til forbrug, mens folk med højere indkomster ville få lidt mere til forbrug, siger han.

Mange danskere er bange for, at de ikke vil få folkepension, når de bliver gamle. Men det er der ingen grund til at frygte, vurderer Karsten Engmann.

Omfordeler fra rig til fattig

Netop folkepensionen spiller en væsentlig rolle, når uligheden mellem rig og fattig skal udlignes.

- Der sker i dag en omfordeling mellem folk med høje indkomster og folk med lave indkomster både i form af de forskellige satser for personskat, men også i form af modregningen i folkepensionen, forklarer Karsten Engmann.

- Uden dette system skulle man finde på nye måder at skabe lighed på i form af differentierede offentlige ydelser og måske endnu større differentiering af personskatterne, siger han.

To ud af tre kroner kommer fra folkepensionen

Folkepensionen og ATP udgør i dag to ud af tre kroner, der udbetales i pension.

Men selv når alle danskere er omfattet af arbejdsmarkedspensionerne, vil folkepensionen og ATP stadig udgøre omkring halvdelen af alle pensionsudbetalinger, mens arbejdsmarkedspensioner og private pensioner vil udgøre den anden halvdel.

- Det viser lidt om, hvor vigtig folkepensionen er også i fremtiden, hvor vi sparer mere op i form af arbejdsmarkedspensioner, siger Ole Beier Sørensen fra ATP.

Facebook
Twitter