Direktør i Finanstilsynet: Den har været gal med kulturen i Danske Bank

Jesper Berg kalder sagen med Flexinvest Fri for meget alvorlig.

- Som vi tidligere har påpeget, og som den nye direktør arbejder på, så skal man blive bedre til at få de dårlige nyheder op i systemet, udtaler, direktør for Finanstilsynet Jesper Berg:

Der gik næsten to år, fra medarbejdere i Danske Bank begyndte at regne på investeringsproduktet Flexinvest Fri, som viste sig at være en tabsgivende forretning, til produktet blev lukket for nye kunder i efteråret 2018.

I mellemtiden havde 87.000 kunder investeret i Flexinvest Fri, selv om det altså gav et negativt afkast.

Det er grunden til, at Finanstilsynet i dag har politianmeldt Danske Bank for vildledning af bankens egne kunder.

- Banken regnede selv på, hvad det her produkt ville give, og de regnede sig frem til, at det var et dårligt produkt. Alligevel blev de ved med at sælge det og fortalte ikke kunderne om det, siger Jesper Berg, der er direktør for Finanstilsynet.

Han kalder sagen meget alvorlig, fordi den svækker danskernes tillid til deres bank.

- Vi opfatter det som en ganske alvorlig lovovertrædelse, fordi det svækker tillidsforholdet mellem banken og kunderne, som er afgørende for, at kunderne kan begive sig ind i en bank. Og hvis banken ikke opfylder lovgivningen, så ryger det tillidsforhold, siger Jesper Berg.

Svært at få nyheder op i systemet

Landets største bank, Danske Bank, har krævet meget opmærksomhed fra Finanstilsynet de seneste år, hvor også den store hvidvask-sag har ledt til flere undersøgelser fra Finanstilsynet.

Jesper Berg påpeger, at der har været en kultur i Danske Bank, hvor de dårlige nyheder ikke er blevet håndteret.

- Det problem, der er i banken, og det knytter sig til nogle af de problemer, vi tidligere har påpeget, er, at de ikke er særligt gode til at få de her dårlige nyheder op i systemet, siger Jesper Berg.

Har der været en dårlig kultur i banken?

- Som vi også tidligere har påpeget, og som den nye direktør arbejder på, så skal man blive bedre til at få de dårlige nyheder op i systemet, siger Jesper Berg.

Satte gebyrer op i 2017

  • Af Finanstilsynets redegørelse fremgår, at der på et ekstraordinært møde den 13. januar 2017 blev præsenteret en udarbejdelse af en medarbejder, som også blev sendt på mail til mødedeltagerne inden mødet.

  • Af præsentationen fremgik, at flere af Flexinvest Fri-investeringsstrategierne, ifølge bankens beregninger, havde et forventet negativt nettoafkast for en lang række kunder set over fem år.

  • De uegnede investeringsstrategier, dvs. strategier, der, set over fem år, havde et forventet negativt nettoafkast, omfattede ifølge præsentationen ca. 34.000 eksisterende kunder.

  • Af præsentationen fremgik også, at den foreslåede gebyrstigning ville forværre dette problem. Hvis gebyrerne blev hævet, som foreslået på daværende tidspunkt, ville investeringsstrategierne, ifølge bankens beregninger, have et forventet negativt nettoafkast set over fem år for en lang række kunder. Dermed ville ca. 65.000 kunder have et forventet negativt nettoafkast.

  • Alligevel blev gebyret hævet.

  • Kilde: Finanstilsynet.