Direktør løfter sløret i statslig svindelsag: 'Intet indikerer, at flere er involveret'

Statslige ansatte købte computerskærme, mobiltelefoner, tablets og navigationsudstyr.

- Der er tale om 17 mobiltelefoner, tre tablets, noget navigationsudstyr, computerskærme og noget tilbehør til computere, fortæller Bygningsstyrelsens direktør, Rasmus Brandt Lassen, om de ulovlige indkøb, som flere medarbejdere har foretaget. (Foto: Kasper Lojtved © Bygningsstyrelsen)

En sag om ulovlige indkøb og gaver i staten har fået alvorlige konsekvenser.

Otte medarbejdere hos Bygningsstyrelsen blev i maj suspenderet, efter det kom frem, at de havde købt billigt it-udstyr af medarbejdere hos den private installationsvirksomhed Kemp & Lauritzen, som Bygningsstyrelsen har en aftale med.

Siden er fire af medarbejderne og deres teamleder blevet bortvist i sagen, tre andre er suspenderet, og i dag har Bygningsstyrelsen så meldt ud, at man forbereder en politianmeldelse.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Kammeradvokaten i en undersøgelse har konstateret, at medarbejdere "har foretaget private indkøb og viderefaktureret udgifterne til Bygningsstyrelsen".

10 spørgsmål

DR har med 10 spørgsmål bedt Bygningsstyrelsens direktør, Rasmus Brandt Lassen, om at uddybe sagen.

I skriver, at der kan blive tale om politianmeldelser, hvornår sker det?

- Det sidder vi konkret og arbejder på nu. Det er et praktisk spørgsmål om at få ordnet det meget omfattende materiale på en måde, så det kan overdrages til politiet, sådan at det også er til at håndtere for dem.

Er det sikkert, at I kommer til at indgive politianmeldelser i sagen?

- Ja, det er det, vi påtænker at gøre.

Hvad er det, de ansatte har gjort?

- Det, som Kammeradvokatens undersøgelse har vist os, er, at der er blevet modtaget uretmæssige fordele i form af gaver og rabatter på private indkøb. Det er indkøb uden om vores retningslinjer af it-udstyr, og det er på trods af, at de her retningslinjer og regler er kendt stof i Bygningsstyrelsen.

Hvor meget drejer det sig om i kroner og øre?

- Det kan man ikke gøre op direkte i kroner og øre. Men jeg kan sige, at der er tale om 17 mobiltelefoner, tre tablets, noget navigationsudstyr, computerskærme og noget tilbehør til computere. Derudover også deltagelse i nogle arrangementer, der har været betalt af leverandøren.

Hvordan kan det her ske, når I har retningslinjer for, hvad man må modtage?

- En virksomhed er altid nødt til at have et vist kontrolapparat og nogle regler og procedurer for, hvordan man må agere. Det har vi på plads, men en virksomhed er også altid nødt til at basere sig på en vis grad af tillid, og det er så den tillid, der er blevet svigtet her.

'Har forsøgt at sløre indkøb'

Kammeradvokaten skriver, at det har 'været almindeligt accepteret, at der kunne modtages gaver og rabatter'. Hvordan har I som ledelse ikke set det?

- Det, vi kan se, er, at man i visse tilfælde aktivt har forsøgt at sløre de her ting. Det er igen tilliden. Hvis man bryder tilliden, så kan der opstå sådan nogle ting, uden at man er opmærksomme på det længere oppe i organisationen. Det er rigtig beklageligt. Men når tilliden er på spil, så kan sådan noget her ske.

Hvad har medarbejderne gjort for at skjule det?

- Hvis man modtager it-udstyr og sikrer sig, at det bliver faktureret som noget andet, så har man jo forsøgt at sløre det indkøb, der er foretaget.

Kammeradvokaten skriver også, at der på 'et vist ledelsesmæssigt niveau' været kendskab til uretmæssigheder. Hvad betyder det?

- Det betyder, at der blandt de otte også er en leder, som er blevet bortvist. Jeg kan ikke sige mere om det, for det er personfølsomme oplysninger.

'Har undersøgt grundigt'

Er der ledere højere oppe i systemet, som er ansvarlige for, at det her har kunnet foregå?

- Kammeradvokaten har undersøgt det materiale, som er til rådighed omkring de otte medarbejdere, og Kammeradvokaten konkluderer jo også, at der ikke er noget i det materiale, de har kigget på, som indikerer, at der skulle have været andre involveret.

Kan I så garantere, at der ikke er andre involveret?

- Nej, det kan man aldrig garantere. Vi mener, vi har undersøgt det her grundigt, men også proportionelt i forhold til, hvad det er for uregelmæssigheder, der er tale om. Men man kan aldrig garantere, at der ikke et eller andet sted i en organisation med 300 medarbejdere kan være uregelmæssigheder. Men vi gør rigtig meget for at sikre, at det ikke kan ske igen.