Discount-bølgen ruller i Danmark

I december slog discount-butik nummer 1000 dørene op for kunder i Danmark, og udviklingen vil for alvor tage fart, når tyske Lidl kommer på banen.

Der findes snart ikke en by, uden at discountkæderne Netto,Fakta, Aldi eller Alta har en butik. Og hvis de ikke har, så er dei hvert fald på vej, for kæderne ekspanderer fortsat, og i decemberrundede Danmark discount-butik nr. 1000.

Dertil kommer, at den tyske discountkæde Lidl i begyndelsen afåret ventes at åbne de første butikker i Danmark. Lidl har detstørste discountbutiksnet i Europa.

Smag for billige priser

Fra den første discountbutik, en Aldi, åbnede i Danmark i 1977 tilnu, er discountbutikkernes markedsandel vokset fra nul til 30procent.

Men det er ikke nok, mener detailhandelsekspert, administrerendedirektør Bruno Christensen fra Retail Institute Scandinavia.

- Jeg vil ikke blive forbavset, hvis vi i 2010 taler omdiscountmarkedsandele på op til 40 procent, siger han tilRitzau.

Han tilføjer, at man i Tyskland allerede i dag ligger på detniveau, og her forventes forbrugere om nogle år at lægge hele 60procent af deres dagligvareindkøb hos discountkæderne.

- Det er den samme udvikling, vi ser overalt i Europa. Selvfranskmændene, der i dag kun lægger 10 procent afdagligvareindkøbet i discountbutikkerne, forventer en fordoblingover de kommende syv-otte år, siger Bruno Christensen.

Tre ud af 10 danskere har discount-favorit

Retail Institute Scandinavia har netop spurgt dets landsdækkendeforbrugerpanel om deres foretrukne indkøbssted, og her angav hele28 procent en discountbutik som værende deres dagligeforsyningsbutik.

Det handler, ifølge Bruno Christensen, også om, atdiscountbølgen er gået fra at være et storbyfænomen, der placeredesig i nærheden af større trafikknudepunkter og boligområder, til atvære et butiksnet, der også inkluderer mindre provinsbyer.

Kun ganske få kommuner har i dag ikke discountbutikker placereti et eller flere af kommunens handelsområder. Mange steder erdiscountbutikkerne blevet en konkurrent eller en erstatning for denlokale købmand.

Meget begrænset udbud

- Når vi sidder og kigger på de svar, vi får fra voresforbrugerpanel, så kan vi ikke komme til anden konklusion, end atdet må give de etablerede supermarkeder voldsomme problemer. For såligger de altså inde med 16.000-17.000 varenumre, som forbrugernesiger, de ikke har brug for, siger Bruno Christensen.

En discountbutik har mellem 1200 og 1500 varenumre, mens ettypisk supermarked har 18.000-20.000 forskellige varer at vælgeimellem.

I 1994 var der 638 discountbutikker i Danmark, og den senesteopgørelse fra december i år viser, at antallet nu er vokset til1003. I samme periode er omsætningen i discountbutikkerne stegetmed 119 procent.

Netto er størst

Netto, der ejes af Dansk Supermarked, er den største discountkæde iDanmark. Den bliver skarpt forfulgt af Coops discountkæde, Fakta,der ekspanderer kraftigt i disse år. Kæden åbnede 26 nye butikker i2004 og har planer om at åbne yderligere 58 butikker frem tiludgangen af 2007.

Netto forventer at åbne 10 nye butikker i 2005, men har samtidigplaner om at gøre de eksisterende butikker større.

Aldi er den tredjestørste spiller på discountmarkedet, der ogsårummer kæderne Alta og Rema 1000. Sidstnævnte bliver dog afdetailhandelseksperterne benævnt som "soft-discount", fordi der erflere varenumre end i de rene discountbutikker.

Dertil kommer, at den tyske discountkæde Lidl er på vej med sineførste danske butikker, som ventes at åbne i indeværende år. Kædenhar etableret sig med et 32.000 kvadratmeter stort lager i Kolding,og vælger den at følge strategien fra de andre europæiske lande,vil den have mellem 12 og 20 butikker klar på dag et og derefteråbne en butik om ugen i mange uger frem. Lidl har i dag over 5000butikker spredt i hele Europa.

- Jeg forventer, at Lidl har 35-40 butikker i Danmark indenudgangen af 2005, siger Bruno Christensen.

Facebook
Twitter