Dømte Uber-chauffører kæmper for en ny chance i Højesteret

Landsretten idømte dem store bøder. Nu prøver fire tidligere chauffører at få deres sag anket til Højesteret.

Politiet har allerede sidste år sigtet 1.500 personer for samme forseelse: At have brugt Uber til ulovlig taxakørsel. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

486.000 kroner. Så meget fik en enkelt person i bøde, da Østre Landsret i sidste uge slog fast, at det var ulovligt, da han i 2014 og 2015 tjente penge på at fragte passagerer via kørselstjenesten Uber. Nu vil han og de tre andre dømte chauffører have deres sag prøvet i Højesteret.

- Efter drøftelse er det besluttet, at vi indgiver en ansøgning om tredjeinstansbevilling, og så må vi se, om vi får lov til at gå til Højesteret med sagerne, siger de dømtes forsvarer Eddie Omar Khawaja. Det er særligt én ting, som de håber, at en højesteretsdommer vil kigge nærmere på. - Det væsentligste er bødestørrelserne, hvor der ikke er nogen tidligere praksis på området, siger Eddie Omar Khawaja og påpeger samtidig, at der dengang var uklarhed om lovligheden af at køre for Uber.

- Det rejser nogle overordnede spørgsmål om, hvem der kan straffes i hvilke sammenhænge, og hvor stor bøden eventuelt skal være, siger han.

1.500 chauffører venter

Sagen mod de fire tidligere dømte Uber-chauffører er såkaldte prøvesager, og politiet har allerede sidste år sigtet 1.500 personer for samme forseelse: At have brugt Uber til ulovlig taxakørsel. Politiet har dog endnu ingen kommentarer til hverken den mulige ankesag eller de øvrige sigtede.

- De verserende sager mod de cirka 1.500 chauffører har vi ikke taget stilling til, hvad der skal ske med endnu. Vi afventer at læse og nærlæse dommene fra Østre Landsret, siger Elisabeth Boserup, senioranklager ved Københavns Politi. Når Uber-chaufførernes anmodning om en ny ankesag er afsendt, er det Procesbevillingsnævnet som skal tage stilling til, om sagen er principielt nok til at blive afprøvet ved Højesteret.