DOKUMENTATION 2010-rapport: Ingen kontrol med refusionsanmodninger

Rapport fra Intern Revision viser, at der allerede i 2000 manglede dokumentation i 63 procent af refusionsagerne i Skat.

Rapporten fylder 13 sider – og derudover er der ti siders bilag.

Rapporten fylder 13 sider – og derudover er der ti siders bilag. Den er dateret 10. maj 2010 og stilet til daværende departementschef Peter Loft i Skatteministeriet.

Og flere gange peger ”Undersøgelse af Provenuet fra kildebeskatningen af udlændinge – udbytteskat” på områder, som Intern Revision anbefaler, at der bliver rettet op på.

Områder, der kunne have været med til at forhindre, at Skat i dag er blevet franarret 6,2 milliarder kroner – angiveligt via udenlandske kanaler.

37 procent med korrekt dokumentation

I Revisionsrapporten fra Intern Revision kan man blandt andet læse, at

"... Told- og Skatteregion København har i sommeren 2000 udarbejdet en rapport…. Undersøgelse omfattede 2 danske banker. Regionen konkluderede, at der kun i 37 procent af tilfældene var den korrekte dokumentation til stede i bankerne. Regionen anbefalede, at Skat følger op på denne redegørelse, samt at der ske en undersøgelse af andre banker."

Således var der altså allerede i 2000 manglende dokumentation i 63 procent af refusionssagerne. Det skriver Finans.dk.

Ingen kontrol

Intern Revision konstaterer yderligere, at

"... der foretages ingen afstemninger mellem de udbytter, som selskaberne angiver, og de udbytter, som indberettes for udbyttemodtagerne. Der gennemføres ligeledes ikke kontrol af, om den udbytteskat, som selskaberne indbetaler, også stemmer med den af udbyttemodtagere selvangivne udbytteskat. Afstemningsproblematikken er desuden påvirket af den tidsmæssige forskydning på næsten n1 år mellem angivelse og indberetning”.

Samt at

”...der føres ingen kontrol i forbindelse med refusionsanmodninger med om investor reelt er aktieejer og om investor reelt er skattepligtigt i Danmark eller ej”.

Etabler kontrolmiljø

Anbefalingerne er klare fra Intern Revision.

De lyder, at

  • Der etableres et overordnet ansvar for hele processen til håndteringen af udbyttebeskatningen

  • Der etableres et kontrolmiljø, som sikrer, at der er overensstemmelse mellem angivelse og indberetning

  • Der foretages en fornyet vurdering af den tidligere etablerede arbejdsgruppes problemkatalog for udbytteskat

Facebook
Twitter