Tema Bidragssatser

Dokumentation: Fakta om bestyrelsens private boliglån i Foreningen Nykredit

De fleste af medlemmerne i bestyrelsen i Foreningen Nykredit bliver ikke selv ramt af de stigende bidragssatser.

Nina Smith er næstformand i foreningen Nykredit. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

21 Søndag fortalte søndag, at flere af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Nykredit har valgt at placere deres private boliglån i konkurrerende kreditforeninger og banker. En oplysning, der fremgår af Tinglysningen, og som også bekræftes af Nykredit.

DR Nyheder har siden torsdag forgæves bedt både bestyrelsesmedlemmerne og Nykredit selv oplyse, hvorfor disse bestyrelsesmedlemmer ikke selv har lån i deres private bopæl i Totalkredit og dermed ikke selv rammes af de prisstigninger, de har været med til at beslutte.

Forenet Kredit

Forenet Kredit ejer i dag 90 procent af Nykredit A/S. Men en del af aktierne sælges, når Nykredit i det nye år efter planen børsnoteres.

Den øverste myndighed i Forenet Kredit er repræsentantskabet, der består af 104 medlemmer.

De står bl.a. for at vælge foreningens bestyrelse, godkende årsrapporter og godkende ændringer af foreningens vedtægter.

Boligejernes oprørsgruppe, Consum har 10 pladser i Repræsentantskabet.

DR Nyheder har også efterlyst en forklaring på, at et medlem så sent som i februar har optaget lån i Jyske Bank.

Lørdag udsendte Nykredit en pressemeddelelse med teksten: ”Flere medier har ønsket at vide, hvor Nykredits bestyrelsesmedlemmer har deres private realkreditlån. Nykredit offentliggør derfor en oversigt i vedhæftede pressemeddelelse. Oplysningerne er også tilgængelige på tinglysning.dk.”

Det viser Nykredits liste

Nykredits liste bekræfter, at ingen af de ni bestyrelsesmedlemmer i foreningen, der er valgt af medlemmerne, har Totalkreditlån i deres private bopæl. Dog har - som det også fremgik af 21 Søndags indslag i går - Merete Eldrup en udlejningsbolig (forældrekøb) med et Totalkreditlån.

De valgte medlemmer af bestyrelsen har enten belånt deres egen bolig i Nykredit (der er uberørt af prisstigningerne) eller i helt andre kreditforeninger eller banker. Et medlem har skiftet lånet i sit sommerhus fra Totalkredit til Jyske Bank så sent som i februar, netop mens han var med til at vedtage prisstigninger på Totalkreditlån som bestyrelsesmedlem i Foreningen Nykredit.

Tre bestyrelser på én liste

Nykredits liste rummer imidlertid både bestyrelsesmedlemmerne i Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Holding, og de bestyrelsesmedlemmer, der skal repræsentere boligejerne selv i Foreningen Nykredit.

DR Nyheders indslag i 21 Søndag handler om Foreningen Nykredit, der repræsenterer og vælges af låntagere og obligationsejere. Det er alene denne bestyrelse, DR Nyheder og de eksperter, der udtaler sig til DR Nyheder beskæftiger sig med.

Se Nykredits liste over medlemmer i tre bestyrelser her. Valgte medlemmer af Foreningen Nykredits bestyrelse er markeret med gult. Det er de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer medlemmerne i Foreningen Nykredit. Vi har ikke markeret medlemmer udpeget af Nykredit selv og medarbejdervalgte medlemmer.

Private boliglån for de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer af Foreningen Nykredit:

  • Steen E. Christensen: Nykredit
  • Hans Bang-Hansen: Nykredit (bopæl) og Jyske Bank (sommerhus)
  • Michael Demsitz: Nykredit
  • Merete Eldrup: Nykredit (bopæl) og Totalkredit (udlejning)
  • Per Hallgreen: Nordea Kredit
  • Anders Obel: Realkredit Danmark
  • Nina Smith: Nykredit
  • Jens Erik Udsen: Ingen lån

Kilde: Pressemeddelelse fra Nykredit og DR Nyheders gennemgang af medlemmerne af bestyrelsen i Foreningen Nykredit.