Dokumentation: Sådan svarer banker på ny udbyttekritik

Danske banker afviser at have administreret udbytteordning forkert.

Globale storbanker og Nordea hjalp canadiere med at trække millioner ud af statskassen. (Foto: Chris Helgren © Scanpix)

Påny vikles banker ind i sager om fejlagtige refusioner af udbytteskat, som har kostet de danske skatteydere et stort milliardbeløb.

Søndag kunne DR Nyheder afsløre, at op mod en milliard kroner kan være gået tabt i årene 2012-2015 i forbindelse med tre danske bankers administration af refusion af udbytteskat.

I over ti år havde Danske Bank, Nordea og SEB mulighed for på vegne af sine kunder at refundere udbytteskat.

Alene fra 2010 til 2015 refunderede de tre banker udbytteskat for 6,2 milliarder kroner.

Men i 2015 blev ordningen lukket, da den viste sig at være ulovlig. Samtidig gik det op for Skattestyrelsen, at bankerne havde haft alvorlige problemer med at håndtere ordningen.

De danske banker afviser at have administreret udbytteordning forkert.

- Af hensyn til vores samarbejde med myndighederne kan vi ikke gå i detaljer om forholdene og vilkårene omkring bankordningen. Men overordnet kan vi sige, at vi har ikke kendskab til, at bankordningen gennem os skulle være blevet brugt til skatteunddragelse. Og vi er helt klart af den opfattelse, at vi har levet op til de krav, der var i ordningen, skriver Nordea i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Danske Bank: Ingen svindel

De tre bankers administration af ordningen har været kendetegnet ved fejl på fejl, afslører de interne dokumenter. Fejlandelen har været så høj som 25 procent af de anmodninger om refusion, som bankerne har behandlet. Og op imod hver sjette krone kan være fejludbetalt.

Danske Bank afviser dog lige som Nordea, at banken er blevet udnyttet til at svindle statskassen.

- Vores aktiviteter på dette område har været begrænsede, og vi har ingen grund til at tro, at der har været svindel med den såkaldte bankordning gennem os, lyder det fra banken.

Der er da heller ikke fundet tegn på egentlig svindel, ifølge de interne dokumenter, men dokumenterne lister hele 17 forskellige typer fejl i bankernes administration af bankordningen. Blandt andet er der flere gange tilbagesøgt udbytteskat for den samme aktie, og det har været forkert angivet, hvor mange aktier kunden i banken rent faktisk ejede.

Bankordningen eksisterede i over 10 år, indtil Skat i 2015 dømte den ulovlig og kasserede ordningen. Siden 2010 har tre danske banker - på vegne af Skat - refunderet 6,2 milliarder kroner i udbytteskat på bankordningen.

Men heller ikke SEB mener, at banken har gjort noget forkert, da banken på vegne af Skat refunderede penge til sine kunder:

- I SEB har vi administreret bankordningen i overensstemmelse med de retningslinjer, Skat fastsatte for ordningen.

- Vi er ikke bekendt med, at der for så vidt angår vor administration af ordningen skulle have været omfattende fejl, der skulle give anledning til egentligt svig eller et skattegab af den angivne størrelse, skriver SEB.

Udbytterefusion til Canada

Søndag kunne DR Nyheder også fortælle historien om, at fem storbanker spiller en central rolle i en sag om refusioner af dansk udbytteskat for 894 millioner kroner.

Skattestyrelsen forsøger lige nu i Østre Landsret at få den store canadiske pensionskasse, Healthcare of Ontario Pension Plan (Hoopp), til at tilbagebetale pengene, fordi man mener, at Hoopp uberettiget har fået de mange millioner dansk udbytteskat udbetalt.

DR Nyheder kan i samarbejde med dagbladet Børsen og den canadiske tv-station CBC afsløre, at udbyttetransaktionerne er sat op og udført af fem internationale storbanker, JP Morgan, UBS, Merrill Lynch, Barclays og Deutsche Bank.

Det er sket gennem en serie aktielåns-transaktioner, hvor aktierne kører i ring. I sidste ende er udbetalingerne sket igennem danske Nordea.

Til den sag siger Nordea:

- Da vi som bank er underlagt tavshedspligt, kan vi desværre ikke kommentere på eventuelle kundeforhold, konkrete bankforretninger eller samarbejdet med korrespondentbanker. Men det er værd at hæfte sig ved, at der i den pågældende periode både var en bankordning og en blanketordning til at søge om refusion af udbytteskat.

- Vi samarbejder naturligvis med myndighederne og har gennem det seneste år stillet information til rådighed for at skabe klarhed over den løsning, vi bidrog til på opfordring fra Skat fra 2007 – 2015.

Via blanketordningen har den danske stat fejlagtigt refunderet mindst 12,7 milliarder kroner i udbytteskat.

JP Morgan, UBS og Merril Lynch afviser at kommentere sagen. Barclays er ikke vendt tilbage på DR Nyheders henvendelse.

Deutsche Bank ønsker ikke at besvare spørgsmål, men skriver i en skriftlig kommentar, at banken ’deltager i handler med aktier globalt, men sikrer sig at loven overholdes’.

- Deutsche Bank sikrer gennem sin politik, at gennemførte transaktioner er i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og krav til skatterapportering i de jurisdiktioner, hvor banken opererer, skriver Deutsche Bank i et mailsvar.