Dommens dag for Duegården: Andelsforening kæmper for retten til at gå konkurs

Andelshavernes skæbne bliver afgjort, når landsretten i dag afgør, om foreningen må gå konkurs.

Peter Plambek er en af de mange andelshavere, som sagen har store konsekvenser for. Foto: DR

Må en andelsboligforening erklære sig selv for konkurs – hvis medlemmerne skylder flere penge væk, end deres ejendom er værd? Og må de det, hvis kreditoren er rivende uenig og risikerer at tabe omkring en kvart milliard kroner?

Det kommer der endegyldigt svar på i dag klokken ti, når Østre Landsret afgør, om Andelsforeningen Duegården på Frederiksberg får lov til at gå konkurs.

Kendelsen er den første af sin slags på landsretsniveau og kan danne præcedens for andre andelsboligforeninger, der har dårlig økonomi, og som ønsker at dreje nøglen om.

I december gav Sø- og Handelsretten Duegården ret til at gå konkurs.

Konkursen vil betyde et tab på 250 millioner kroner for Nykredit, der er kreditor. Derfor var det heller ikke overraskende, at pengeinstituttet kærede afgørelsen til landsretten.

Huslejen steget med 40 procent

Andelsboligforeningen blev stiftet i 2007 før finanskrisen.

Siden er beboerens boligafgift, der kan sammenlignes med husleje, steget med 40 procent. Og alt er gået i stå i den forgældede forening: Medlemmerne betaler ikke tilbage på deres gæld – og de vedligeholder heller ikke ejendommen.

Og det er ikke holdbart i længden, mener andelshaver Lasse Larsen, der er spændt på afgørelsen i dag.

- Vi håber meget, at afgørelsen bliver, at landsretten fastholder skifterettens konkursdekret. Konsekvensen af det vil være, at vi skal gå konkurs, siger Lasse Larsen.

Han understreger, at det aldrig er et drømmescenarie at gå konkkurs, men at der ikke i hans øje er andre muligheder.

- At gå konkurs vil være den eneste måde, som vi nogensinde kan få det her økonomiske morads bragt til ophør på – der er ellers ingen fremtid for os i Duegården, siger Lasse Larsen.

Millioner af kroner

Foreningen Duegården har en gæld på 486,1 millioner kroner – men deres ejendom er blot vurderet til at være 235 millioner kroner værd.

Derfor står Nykredit altså, der som kreditor har lånt foreningen penge til ejendommen, til at miste mere end 250 millioner kroner, hvis det lykkes andelsforeningens medlemmer at erklære sig konkurs.

Ved at gå konkurs vil de 123 andelshavere givetvis miste deres indskud, men de vil så kunne blive boende som lejere under ikke fastsatte vilkår.

Høje forventninger og swap-lån

Foreningen kom i dyb gæld, blandt andet fordi den blev etableret på ryggen af forventninger om, at den attraktive placering på Frederiksberg ville gøre foreningen til en lukrativ forretning.

Man regnede med, at der ville blive solgt en række lejligheder i ejendommen som andelsboliger, som kunne indgå i og bidrage økonomisk til foreningen.

Derudover blev der optaget lån, mens boligpriserne var på deres højeste og med de økonomisk uholdbare swap-aftaler. Alt sammen en cocktail, der viste sig at give bagslag.

Svært for bankerne

For Nykredit drejer sagen sig om mere end blot penge, sagde Nykredits kreditdirektør Steen Munk til Børsen i december.

- Får A/B Duegården held med den her konkursbegæring, ser jeg det som en fortrydelse af, at de i 2007 blev stiftet som andelsboligforening. Det bliver meget svært at drive bankvirksomhed, hvis man bagefter kan fortryde sit ønske om at stifte lån, sagde han.

Købt eller solgt?

Det var planen, at Østre Landsret skulle afsige kendelsen for en uge siden – men datoen blev udskudt, og nu skulle det være ganske vist: I dag behøver beboere og kreditoren Nykredit ikke vente længere end til klokken ti med at få at vide, om de er købt eller solgt.

Facebook
Twitter