Domstol: Lønmodtagere kan ikke tvinges i bestemt fagforbund

Menneskerettighedsdomstolen har i dag afgjort, at man ikke kan tvinge en dansk lønmodtager til at være medlem af et bestemt fagforbund - de såkaldte eksklusivaftaler.

Formand Jørgen Mikkelsen og det fyrede fagforeningsmedlem Morten Sørensen fra Danmarks Frie Fagforeninger, der havde anlagt sagen, jubler over dommen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det var i strid med menneskerettighederne, da to danskere blev forsøgt tvunget ind i bestemte fagforbund. Det har Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg afgjort i dag.

Sagen drejer sig om de såkaldte eksklusivaftaler, der tvinger lønmodtagere til at være medlem af et bestemt fagforbund.

Mange arbejdsgivere imod eksklusivaftaler

De konkrete sager, som Menneskerettigheds-domstolen har taget stilling til, er to sager om danske lønmodtagere, der i sin tid følte sig presset ind i fagforbundet SiD - i dag 3F.

En eksklusivaftale bliver indgået mellem en arbejdsgiver og en fagforening. Aftalen binder arbejdsgiveren til kun at ansætte medarbejdere, der enten allerede er eller meget hurtigt bliver medlemmer af det pågældende fagforbund.

15 ud af 17 dommere enige

Det er altså i strid med menneskerettighederne, mener Menneskerettigheds-domstolen. Nærmere bestemt drejer det sig om en overtrædelse af artikel 11 at tvinge ansatte ind i en bestemt fagforening.

Dermed vandt Kristelig Fagbevægelse og Danmarks Frie Fagforening for de to medlemmer, Ove Rasmussen og Morten Sørensen, i den langvarige sag, der har strakt sig over mere end ti år.

Dommerne var stort set enige i afgørelsen. Kun få af de 17 dommere var uenige, herunder den danske Peer Lorenzen. Domstolens afgørelse går den danske Højesteret imod.

Menneskerettighedsdomstolen har desuden besluttet, at Ove Rasmussen og Morten Sørensen skal have penge tilbage for de sagsomkostninger, de har haft. Ove Rasmussen får 281.000 kroner, mens Morten Sørensen får 266.000 kroner.

Ekspert: Folketinget bør ændre loven

Arbejdsretsekspert og professor Jens Kristiansen fra Retsvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet mener, at Folketinget bør ændre loven om foreningsfrihed.

- Den danske lovgivning har ikke beskyttet de to klager godt nok mod den foreningstvang, som domstolen mener, de har været udsat for, siger Jens Kristiansen

- Den konkrete vurdering, som domstolen foretager af de to sager, betyder i realiteten, at det vil være meget vanskeligt at praktisere eksklusivaftaler, og ihvertfald kan man ikke gøre det på den måde, som man har gjort hidtil, siger Jens Kristiansen.Eksklusivaftaler især i mindre virksomhederUd over de to fagforbund, Danmarks Frie Fagforening og Kristelig Fagbevægelse, der har kørt sagerne i Strasbourg - så er mange arbejdsgivere af princip imod eksklusivaftalerne.

Der er rundt regnet 220.000 lønmodtagere, der arbejder under en eksklusivaftale. De fleste virksomheder, der har indgået eksklusivaftaler er mindre firmaer, blandt andet murere, frisører og tømrere, men der er også flere store selskaber imellem - blandt andet Falck, Jysk og Coop Danmark.

ExternalContent

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5327f5cba11f9d1b2c78c790http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:53aac7526187a20e3c643125http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:53aac7526187a20e3c643128http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5327f5cca11f9d1b2c78c793http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5327f5cca11f9d1b2c78c796http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:5327f5cca11f9d1b2c78c799

Facebook
Twitter