DR-afsløringer centrale i advokaters skyts mod OW Bunker

Advokater bruger DR Nyheders afsløringer mod OW Bunker i retsligt efterspil.

Advokaterne for omkring 3500 OW Bunker-aktionærer bygger en væsentlig del af deres konklusioner på DR Nyheders research. (Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Advokaterne bag redegørelsen til de 3500 mindre aktionærer bygger en stor del af afgørende kritik af OW Bunkers børsprospekt på afsløringer, som DR Nyheder har stået bag.

Især beskrivelsen af OW Bunkers Risk Management-afdeling har ifølge advokaterne været under al kritik.

Advokaterne bygger i den sammenhæng en væsentlig del af deres konklusioner på DR Nyheders research.

Afsløringer i central rolle 

DR Nyheder beregnede for eksempel i december 2014, at 30 procent af OW Bunkers overskud før skat i perioden fra 2009 til 2013 kom fra risikostyringsafdelingen.

- Såfremt DRs oplysninger viser sig at være korrekte, har selskabet haft en betydelig indtjening fra Risk Management, hvilket ikke er i overensstemmelse med det i prospektet anførte. Det kan under alle omstændigheder lægges til grund, at aktiviteterne i Risk Management udsatte OW Bunker for en betydelig risiko, skriver advokaterne.

Advokaterne bemærker, at OW Bunkers tidligere ledelse og ejere ikke har afvist beregningerne.

Salgsmateriale var mangelfuldt

DR Nyheder har også tidligere fremlagt en del af det salgsmateriale, der blev brugt, da kapitalfonden Altor i 2013 forsøgte at sælge OW Bunker til en industriel køber.

Materialet tegner ifølge flere eksperter et helt andet og langt mindre risikabelt billede af OW Bunker end det billede, der blev beskrevet i det børsprospekt, som Altor præsenterede aktiemarkedet for et år senere.

Ændringerne i de to dokumenter kan derved have været med til at pumpe værdien på OW Bunker-aktien kunstigt i vejret på et misvisende grundlag.

- Den manglende kongruens mellem Management Presentation og prospektet giver indtryk af, at OW Bunker bevidst har undladt at oplyse om den kompleksitet, der er forbundet med selskabets risk management politik, skriver advokaterne.

Investorernes beslutning om at investere

De faldende oliepriser drænede OW Bunkers kasse for 150 millioner dollars, og kombineret med en løbsk kredit på et tilsvarende beløb i Singapore krakkede selskabet på rekordtid.

Også her støtter Franz Sigersted-Rasmussen og Sven Hougaard sig til oplysninger, som DR Nyheder tidligere har fremlagt.

Ifølge advokaterne tyder det på, at kreditten allerede havde overskredet den tilladte kreditramme, da OW Bunker gik på børsen, hvilket igen peger på, at prospektet har været mangelfuldt.

- Manglerne kan muligvis ikke enkeltvis betegnes som væsentlige, men der er tale om forhold, der, hvis de var korrekt belyst i Prospektet, må formodes at ville have gjort en forskel i relation til investorernes beslutning om at investere i OW Bunker. Det gør sig særligt gældende med hensyn til de misvisende oplysninger om Risk Managements risikable virksomhed.

Oplysninger blev hemmeligholdt

Advokaterne er imidlertid ikke kun faldet over fejl og mangler i prospektet. De mener også, at OW Bunker blev drevet skødesløst i ugerne op til konkursen.

Igen henviser de til en afsløring, som DR Nyheder har stået fadder til i forbindelse med afdækningen af den såkaldte "Operation Red October", som fandt sted den 16. oktober 2014.

Den dag var OW Bunkers kasse tom efter et tab i datterselskabet Far East Russia på 14,8 millioner dollars.

Ifølge referater, som DR Nyheder tidligere har offentliggjort, var selskabets situation "livstruende". Det reelle omfang af de økonomiske problemer kom dog først frem i en fondsbørsmeddelelse mere end to uger senere, den 5. november. 

Advokaterne klandrer derfor den tidligere ledelse for at have tilbageholdt informationerne. 

Aktionærerne kunne blandt andet have brugt dem til at komme ud af deres investering i bedre tid eller som den advarselslampe, der ville have betydet, at de aldrig ville have købt aktier i OW Bunker.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk