DR guider gennem junglen af hjælpepakker: Sådan sikrer du støtte til din corona-ramte virksomhed

13 hjælpepakker for i alt 286,6 milliarder kroner er afsat til at holde liv i dansk erhvervsliv.

Finansminister Nicolai Wammen (S), da der i sidste uge blev lanceret en historisk aftale med Folketingets partier om at poste 107 milliarder kroner ud i erhvervslivet - heraf over 50 milliarder kroner i direkte tilskud. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Tæller man antallet af hjælpepakker i regeringens eget faktaark, kan virksomheder presset af corona-epidemien de næste måneder håbe på hjælp igennem 13 forskellige tiltag, der alle har til formål at redde flest mulige virksomheder gennem coronakrisen.

I alt har regeringen sat 286,7 milliarder kroner til side.

Pengene bliver fordelt som udskydelser, tilskud eller garantier til de tusindvis af virksomheder, hvis omsætning nærmest er gået i stå efter udbruddet af Covid-19 i Danmark.

Knap 56 milliarder kroner er afsat til direkte tilskud til erhvervslivet.

Men selv om pengene er afsat, kan der gå uger - og måske måneder - før de lander trygt i kassen hos den frisør eller restaurant, som desperat mangler likviditet.

- De fleste virksomheders største problem lige nu er at få et overblik over deres likviditet, det vil sige, hvor mange penge der er på bankkontoen om tre uger og om to måneder. Her er mit råd at tage kontakt til sin rådgiver, eksempelvis sin revisor. De har værktøjerne til at få opstillet et likviditetsoverblik, siger Sara Sayk, der chef i brancheforeningen FSR - danske revisorer.

Revisorerne er udset til at spille en central rolle som statskassens vogter, når der over de næste måneder åbnes for sluserne og sendes milliarder ud i dansk erhvervsliv.

DR Nyheder har sammen med FSR - danske revisorer gennemgået de fem vigtigste hjælpepakker og kommer her med konkrete råd til, hvad man som virksomhed skal gøre, hvis man står og mangler penge og har ret til tilskud og statsgarantier.

- Flere af ordningerne er ikke praktisk på plads endnu. Men fortvivl ej: Når de er på plads, gælder de også bagudrettet, siger Sara Sayk.

1

Statsgaranti op til 60 mia. kr.

Fra onsdag i sidste uge har natklubber, fitnesscentre, frisører, storcentre og en række andre butikker skullet holde lukket. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Der er afsat garantirammer for hele 60 milliarder kroner til virksomheder, som akut mangler likviditet.

Konkret går ordningen ud på, at staten stiller garanti for 70 procent af bankernes udlån til virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 procent som følge af Covid-19.

- Denne ordning er til dig, der allerede har været i banken på nuværende tidspunkt, men hvor du og banken lige mangler det sidste for at nå til enighed om et lån eller kredit, der dækker et omsætningstab, siger Sara Sayk, SMV-chef i FSR - danske revisorer.

Vækstfonden, som er statens finansieringsfond, stiller garantien til rådighed, når de har modtaget en ansøgning fra banken. Du kan få gode råd til, hvordan du forhandler med banken her.

- Vækstfonden kan her bygge bro mellem virksomheden og banken ved at tage noget af risikoen. Derfor er rækkefølgen, at du først forhandler med din bank, hvorefter banken anmelder lånet til Vækstfonden.

Læs mere her.

Garantistillelsen kræver godkendelse af Europakommissionen, da der er tale om statsstøtte.

2

Tilskud til faste udgifter for 40 mia. kr.

Grundet grænselukningen har det danske rederi lukket ned for ruten mellem København og Oslo. Også andre steder i Europa ligger færgerne stille. DFDS er bekymret over, at man maksimalt kan få dækket 60 millioner kroner af sine faste omkostninger. (Foto: © pascal rossignol, Scanpix)

Der er sat hele 40 milliarder kroner af til at betale regninger for de mange virksomheder, som er berørte af corona-udbruddet.

- Du kan få kompensation for mellem 25 og 80 procent af dine faste omkostninger, hvis du forventer at få en omsætningsnedgang på minimum 40 procent, siger Sara Sayk.

Er din virksomhed omfattet af et forbud, kan du få dækket 100 procent af dine faste udgifter. Det gælder blandt andre for frisører, massører, natklubber, tatovører og udskænkningssteder:

- Hvis du er påbudt at holde lukket, kan du opnå en kompensation på 100 procent. Faste omkostninger er eksempelvis husleje og leasingudgifter, og du kan opnå kompensation fra den 9. marts til den 9. juni.

- Du skal som minimum have faste omkostninger for 25.000 kroner i perioden. De præcise betingelser er ikke fastlagt endnu, og ordningen er endnu ikke åben for ansøgninger. Tal med din rådgiver eller hold dig eksempelvis opdateret på virksomhedsguiden.dk, siger Sara Sayk.

Der gives maksimalt kompensation på 60 millioner kroner i perioden.

3

Kompensation for omsætningstab: 10 mia. kr.

Kolding-frisøren Dorte Holk har syv ansatte og har måttet lukke sin frisør, efter det onsdag den 18. marts blev forbudt at holde åbent. Hun har nu mulighed for at søge en række ordninger. (Foto: © Palle Peter Skov)

Har du oplevet en omsætningsnedgang på mindst 30 procent, og er der maksimalt 10 ansatte i virksomheden, er der også penge at hente i hjælpepakken "Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere".

- Denne ordning er til virksomhedsejere, der ejer minimum 25 procent af virksomheden, og hvor der er maksimalt 10 ansatte. Hvis du har en omsætningsnedgang på mindst 30 procent, kan du få dækket 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kroner om måneden – og det dobbelte, hvis du har en medhjælpende ægtefælle, siger Sara Sayk fra FSR - danske revisorer.

Med i ordningen ligger også en mulighed for kompensation til freelancere med et indkomsttab på over 30 procent.

Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med at udarbejde bekendtgørelsen, og derfor lyder rådet fra FSR - danske revisorer igen, at man må følge med på virksomhedsguiden.dk, som er Erhvervsstyrelsen virksomhedsportal.

- De præcise betingelser er ikke fastlagt endnu, og ordningerne er endnu ikke åbne for ansøgninger. Tal med rådgiveren eller hold dig eksempelvis opdateret på virksomhedsguiden.dk, siger Sara Sayk.

Det er også muligt at ringe til Erhvervsstyrelsens corona-hotline: 7220 0034. Der var dog 15 personer i kø, da DR senest forsøgte at komme igennem på telefonen.

Bankerne har givet tilsagn om større vilje til at give kredit til sunde virksomheder, som er berettiget til statstilskud. Det er også muligt at gå andre veje for at finde finansiering. Prøv for eksempel at finde en finansieringskilde på findfinansiering.dk, der hjælper danske virksomheder med at finde den rette finansieringskilde. Det kan blandt andet være ’Lendino’ eller ’Flexfunding’.

4

Forlængelse af dagpengene: Knap to mia. kr.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af A-kassen i perioden frem til 9. juni. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Regeringen har forlænget dagpengeperioden med tre måneder, mens coronakrisen raser. Samtidig er kravene til ledige suspenderet.

- Denne ordning er til dig, der er på dagpenge eller sygedagpenge. Er du på dagpenge, så tæller perioden fra 9. marts til 9. juni ikke med i din dagpengeperiode.

Modtager du sygedagpenge kan du også få forlænget retten til dine sygedagpenge. Tal eksempelvis med din A-kasse om, hvad det betyder for dig, siger Sara Sayk.

5

Midlertidig lønkompensation: 3,8 mia. kr.

Søndag den 15. marts hastede arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale igennem. Med den kan medarbejdere sendes hjem med statslig lønkompensation. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter var hurtige til at reagere på beslutningen om at lukke det offentlige ned for mindske smittespredningen i Danmark.

Få dage senere havde parterne indgået en historisk trepartsaftale, der skulle sikre fyringstruede medarbejdere en lønkompensation, så de i stedet kunne vende tilbage til deres job, når krisen er ovre.

- Som arbejdsgiver forpligter du dig til ikke at hjemsende medarbejdere uden løn. Til gengæld kompenserer staten dig for dine lønudgifter med maksimalt 23.000 kroner om måneden per fastansat medarbejder og 26.000 kroner om måneden per timelønnet medarbejder.

- Der kan søges om både omsætningskompensation og lønkompensation. De præcise betingelser er ikke fastlagt endnu, og ordningen er endnu ikke åben for ansøgninger. Tal med din rådgiver eller hold dig eksempelvis opdateret på virksomhedsguiden.dk, siger Sara Sayk.

Opdateret den 27.3: Lønkompensationsordningen er nu åben. Du kan læse mere her.

De 13 pakker:

 • Tilskud:

 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere, 10 mia. kr.

 • Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter, 40 mia. kr.

 • Dagpenge og sygedagpenge: 0,2 mia. kr.

 • Midlertidig lønkompensationsordning 3,8 mia. kr.

 • Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere 1,7 mia. kr.

 • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling 0,1 mia. kr

 • Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19: 0,1 mia. kr.

 • Garantier mv

 • Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb) 60,73)

 • Rejsegarantifonden 1,54

 • EKF (likviditetskaution) 1,3

 • Garantier til SAS fra den danske stat 1

 • Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende 1,56

 • Forlængelse af betalingsfrister for moms og a-skat mv. 165

 • I alt: 286,7 mia. kr.

Kilde: Finansministeriet.