Drop kirkeskatten og få mere pension

I løbet af et arbejdsliv kan danskere spare op mod en årsindtægt ved at droppe kirkeskatten og i stedet sætte pengene i pensionsopsparingen.

(Foto: Maria Larsen © DR-Fyn)

Godt 80 procent af den danske befolkning er stadig medlemmer af folkekirken, men man skal ikke meget mere end tyve år tilbage, før tallet lå på 90 procent.

Begrundelsen for den faldende tilslutning kan tildeles en faldende tilknytning til den kristne tro og kirken som institution, men siden 2007 er det årlige antal udmeldinger steget markant.

I halvfemserne og frem til årtusindskiftet svingede tallet af aktive årlige udmeldelser mellem 5.000 og 9.000. Men efter finanskrisen steg tallet op over de 10.000 og var i 2009 helt oppe over 14.000.

Sparer kirken væk

Når man melder sig ud af folkekirken, er man ikke forpligtet til at angive nogen årsag for sit valg. Derfor vides det ikke præcist, hvorfor stigningen i frameldelser har været så markant de seneste år.

Det kan dog være en reaktion på finanskrisen, som har fået folk til at genoverveje, hvad det egentlig er, de har lyst til - og behov for - at bruge deres penge på. Det vurderer adjunkt ved religionsvidenskabeligt fakultet, Marie Vejrup Nielsen:

- Der er et generelt billede af et støt, men langsomt fald af antallet af medlemmer. Men det er selvfølgelig interessant, når udviklingen sker hurtigere end sædvanligt. Der kan man jo overveje dette fænomen, som falder sammen med finanskrisen, om der kunne være et antal medlemmer, der melder sig ud for simpelthen at spare.

Kan give en årsløn i pension

Og hvis ikke pengene skal være med sikre en plads i livet efter døden, så kan de i hvert fald være med til at sikre en ekstra slat penge på pensionsopsparingen.

I gennemsnit betaler medlemmer af folkekirken 0,89 procent i kirkeskat om året. Med en gennemsnitsløn på 250.000 kroner om året, svarer det til 2.225 kroner årligt.

Indregner man de fradragsmuligheder, som eksisterer ved indbetalinger på pensionsordninger, ville man årligt kunne sætte hele 3.531 kroner ind på pensionsopsparingen.

Kirkeskat er nemlig ikke fradragsberettiget, men det er pensionsindbetalinger.

Efter 40 år på arbejdsmarkedet ville det på på pensionsopsparingens bundlinie ende ud i en opsparing på, hvad der i dag svarer til godt 249.000 kroner.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter