DSBFirst får dødsstødet af KPMG

Revisionsselskabet KPMG afsiger i dag nærmest en dødsdom over det skandaleramte DSBFirst. Kun et svensk mirakel kan redde selskabet fra konkurs.

(© DR)

I dag offentliggøres den længe ventede rapport fra revisionsselskabet KPMG om økonomien i DSB's skandaleramte datterselskab DSBFirst, erfarer DR Nyheder.

KPMG har regnet sig frem til, at DSBFirst kunne overleve, hvis de svenske trafikudbydere forhøjer kontraktbetalingen med over 450 millioner kroner.

Tror ikke på DSB's redningsplan

Det fremgår af rapporten, at DSB har lavet en redningsplan med besparelser og effektiviseringer for over 1 mia. kr. Men KPMG tror ikke på, at redningsplanen kan gennemføres.

- Det er vores vurdering, at de planlagte forbedringsinitiativer er forbundet med betydelig usikkerhed og risiko for manglende implementering, skriver KPMG i rapporten.

Et svensk mirakel

Men selv om man forudsætter, at DSB's besparelser kan gennemføres til fulde, så mangler der alligevel 456 millioner kroner plus selskabets nuværende gæld til DSB på knap 300 mio. kr.

- Der kan ikke skabes balance i økonomien i DSBFirst Øresund, medmindre der kan opnås tilstrækkelig betaling fra trafikkøberne, skriver KPMG i rapporten.

DSB skal altså få især de svenske trafikudbydere med Skånetrafikken i spidsen til at betale 456 millioner kroner ekstra for Øresundskørslen, og det kræver nærmest et mirakel at få svenske politikere til at poste flere penge ind i projektet, fordi KPMG ikke engang tror på, at DSB's redningsplan på 1 milliard kroner kan gennemføres.

DSB forhandler stadig med trafikudbyderne i Sverige om flere penge eller om at få tilført nye opgaver, der måske kan redde selskabet.

Det gik galt fra starten

Der var problemer med økonomien lige fra driftsstarten i februar 2009. Ifølge KPMG skred økonomien stort set fra første dag, blandt andet fordi udgifter til lønninger og togvedligehold viste sig at være langt højere end forudsat i DSB's bud på Øresundskørslen.

Med andre ord var DSB's bud for lavt. Og det endda på områder som løn og togvedligehold, der er relativt faste størrelser, der burde kunne regnes nøjagtigt ud på forhånd.

Ministerens plan B

Hvis DSBFirst går konkurs, mister DSB og den skotske FirstGroup de garantier på flere hundrede millioner kroner, som er stillet overfor danske og svenske trafikudbydere.

Men værst går det ud over dem, selskabet er sat i verden for at betjene. Øresundspendlerne risikerer at stå uden transport.

Transportminister Hans Christian Schmidt har, efter hvad DR erfarer, en alternativ plan klar. Ifølge DR's kilder har ministeren allerede fået udarbejdet køreplaner, personaleplaner med videre, så DSB med få dages varsel kan videreføre togdriften på den vigtige Kystbane.

Det vides ikke om ministeren også har forhandlet med sin svenske kollega om at måtte fragte danskere helt til Malmø.

Facebook
Twitter