E-mail fra Arbejdstilsynets direktør til medarbejdere: Finanslovsforslag betyder fyringer

Regeringens finanslovsforslag kan få store konsekvenser for Arbejdstilsynet, som nu forbereder sig på 'et stort antal afskedigelser'.

Arbejdstilsynets budget står til at skrumpe med 20 procent, hvis regeringens finanslovsforslag går igennem, vurderer Arbejdstilsynets direktør. (Foto: Holger Madsen- DR Syd)

- Allerede nu er vi nødt til at forberede os.

Sådan lyder ordene i en mail, som i dag rullede ind i Arbejdstilsynets ansattes postkasser.

Beskeden er fra direktør Peter Vesterheden, og han advarer om, at Arbejdstilsynet risikerer at skulle nedlægge over hundrede stillinger, hvis regeringens finanslovsforslag bliver en realitet.

- Hvis der bliver flertal for regeringens udspil, skal vi spare meget markant. Det betyder, at der skal nedlægges cirka 140 årsværk og findes væsentlige besparelser i driftsudgifterne, skriver direktøren i mailen.

Budget skrumper med 20 procent

Udmeldingen kommer efter, at finansminister Claus Hjort Frederiksen i formiddag fremlagde regeringens forslag til finansloven for 2016.

En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter er baseret på midlertidige bevillinger, men forslaget fra regeringen indebærer, at netop bevillingerne skrumper betydeligt. Blandt andet forsvinder bevillingen fra Forebyggelses- og Fastholdelsesfonden, som tidligere har støttet Arbejdstilsynet med 77 millioner. Der er ganske enkelt ikke flere penge at komme efter.

Dét sammen med krav om årlige effektiviseringer betyder, ifølge Peter Vesterheden, at Arbejdstilsynets budget skrumper med 20 procent frem mod 2017.

- Selvom vi endnu ikke kender den endelige finanslovsaftale, er vi allerede nu nødt til at forberede os på dens mulige konsekvenser. Der forestår et intenst arbejde med at få afklaret, hvor vi kan spare og reducere/omlægge aktiviteter, skriver direktøren i mailen.

Udmelding skaber usikkerhed

Konkret betyder det, at Arbejdstilsynet inden årets udgang skal foretage ”et stort antal afskedigelser”, uddyber Peter Vesterheden.

Hvis vel at mærke forslaget bliver en realitet.

- Det skal understreges, at vi ikke ved noget endeligt, før der er en finanslovsaftale. Men vi er nødt til at sætte arbejdet i gang, så vi ikke kommer bagud, skriver Arbejdstilsynets direktør i mailen og fortsætter:

- Jeg er naturligvis helt klar over, at det er en udmelding som i den kommende tid vil skabe usikkerhed omkring konsekvenserne for den enkelte og for AT’s (Arbejdstilsynet, red.) fremtidige rammer.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Arbejdstilsynet.