Efter gældskaos i Danske Bank: Andre store banker indrømmer og undersøger fejl

Nordea og Jyske Bank er også ramt af problemer, lyder svar til Finanstilsynet.

Både Nordea og Jyske Bank har problem med gældsfejl og inkasso.

Flere tusinde kunder kan være ramt af fejl i storbanken Nordea, og i Jyske Bank er ulovlige rykkergebyrer og fejl i renteberegninger lige nu i bankens søgelys.

Sådan lyder det i redegørelser fra Nordea og Jyske Bank til Finanstilsynet, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Tilsynet sendte i kraft af sin rolle som bankernes vagthund i slutningen af september krav om redegørelser ud til landets største banker.

Finanstilsynets undersøgelse blev sat i gang som følge af den massive skandale om ulovlig inkasso og fejl i gældsposter i Danske Bank, som siden har ført til kritik af Finanstilsynets manglende reaktioner i sagen.

Tip os:

 • Er du en af de berørte kunder? Eller kender du til lignende sager?

 • Skriv til journalist Mikkel Jensen.

Nordea: 3.500 kunder kan være ramt

Hos Nordea handler det om risiko for opkrævning af renter, som går udover den treårige forældelsesfrist.

Bankens eget skøn lyder i redegørelsen på, at fejlen kan have betydning for flere tusinde kunder.

- Ud af en samlet inkassoportefølje på ca. 110.000 kunder kræver mindre end 3.500 inkassokunder yderligere individuel gennemgang, lyder det i svaret fra Nordea.

Nordea er i gang med gennemgå sagerne en for en, og man vil betale penge tilbage til kunder, der er blevet uretfærdigt behandlet, skriver banken.

Banken skønner, at det vil dreje sig om beløb på mellem 100 og 4.000 kroner per kunde i Nordea. Det oplyser Nordea til DR Nyheder.

Jyske Bank skriver i sin redegørelse, at der er tale om tre forskellige problemer.

En af fejlkilderne er ifølge banken blevet opdaget, fordi dommere i landets fogedretter har regnet skyldige beløb efter, når en kunde er blevet trukket i retten af banken.

- På baggrund af fogedretternes indsigelse i nogle konkrete sager, er vi blevet opmærksomme på, at der kan være fejl i den metode der anvendes, ved beregning af "renters rente" i opgørelen af rentekrav i visse typer sager, skriver Jyske Bank.

Vil undersøge sager året ud

Et andet aktuelt problem for Jyske Bank handler om de rykkergebyrer, som banken opkræver, når kunders konti går i overtræk.

- Vi er netop blevet opmærksomme på, at vi i nogle sager kan have opkrævet rykkergebyrer, som kan være forældede, skriver Jyske Bank.

Om de tre fejlkilder hos Jyske Bank:

 1. 1

  I 2015 har banken indberettet forkerte oplysninger fra en række kunder til Skat. Ifølge banken er fejlene rettet i 2016, og de ser sagen som afsluttet.

 2. 2

  Kunder, der har haft Jyske Finans som kreditor kan have fået opgjort renters rente efter en forkert metode. Banken siger selv, at de fleste sager er løst, men at undersøgelsen af den fejl kommer til at tage resten af året.

 3. 3

  Banken kan have opkrævet et ulovligt rykkergebyr for kunder, der overføres til inkassoafdelingen. Rykkergebyret bliver nemlig medregnet på hovedstolen, men det er en rente, og så er forældelsesfristen tre år. Banken undersøger fortsat sagen.

Jyske Bank skriver også, at bankens complianceafdeling, der skal holde øje med, at banken overholder regler, ikke har undersøgt gældsinddrivelsen de seneste fem år.

Både Nordea og Jyske Bank skriver, at det vil tage tid at få overblik over problemernes omfang og mulige løsninger.

- Nordea forventer, at gennemgangen afsluttes senest den 31. januar 2021, skriver banken i sin redegørelse.

I de identificerede sager hos Jyske Bank om problemer ved landets fogedretter har banken nu "rettet overfor kunderne".

Men Jyske Bank har kun rettet de problemer, som banken kender til, og alle aktuelle problemer med indrivelse og gæld skal derfor nu undersøges nærmere, skriver banken.

- Hovedparten af de berørte sager er rettet og resten forventes endeligt afklaret inden udgangen af året, lyder svaret fra Jyske Bank.

Også tre andre af de såkaldte systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) har sendt redegørelser til Finanstilsynet om sagen.

Både Sydbank og Spar Nord Bank afviser at have konstateret konkrete fejl på området, mens Nykredit konkluderer, at banken ikke har haft generelle fejl, men at banken har opdaget mulige kilder til fejl, der skal rettes.

- Analysen har afdækket enkelte mulige fejlkilder i processen, som vi vil justere for at reducere risikoen for, at egentlige fejl kan opstå, skriver Nykredit.

DR Nyheder har rettet henvendelse til Jyske Bank, Nordea og Finanstilsynet for at få en kommentar til sagerne.