Efter hvidvask-skandale: Konservative flytter konference væk fra Danske Bank

Stor erhvervskonference ramler sammen med hård kritik af Danske Bank.

En erhvervskonference på Danske Banks hovedsæde på Kongens Nytorv i København er flyttet til Dansk Industri efter en kritisk redegørelse af Danske Banks efterlevelse af hvidvaskreglerne. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

En planlagt erhvervskonference fredag skal alligevel ikke foregå i Danske Banks lokaler.

Det har arrangøren, Det Konservative Folkeparti, besluttet efter en redegørelse fra Finanstilsynet, der i skarpe vendinger kritiserer landets største bank for at have svigtet på stort set alle områder i sin filial i Estland.

- I lyset af dagens rapport fra Finanstilsynet om hvidvask i Danske Banks estiske filial, som har ført til otte påbud og otte påtaler, har vi besluttet at flytte vores konference til Dansk Industri på Rådhuspladsen, siger partisekretær Søren Vandsø.

Hvidvask i Danske Bank

Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015. Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række politianmeldelser i Estland og topchef Thomas Borgens afgang. Banken risikerer en eller flere milliardbøder.

Se Tema

- Henset til sagens karakter er det fundet rigtigst for alle parter at flytte arrangementet, siger han.

I stedet skal konferencen, der tæller 120 deltagere fra dansk erhvervsliv og et par konservative ministre, foregå hos Dansk Industri på Rådhuspladsen.

Finanstilsynet har givet Danske Bank en række påbud og påtaler for ikke at have reageret i tide på de klare signaler fra bankens estiske filial, som med al sandsynlighed er blevet brugt til hvidvaskning af milliarder af kroner fra russisk kriminalitet.

Selv om de første indikationer på ulovlige forhold blev sendt videre til bankens øverste ledelse i 2012, lukkede banken først ned for sine mistænkelige 'non-resident-kunder' i 2016.

DANSKE BANK OG 'MOLDOVA-SAGEN'

  • Den estiske filial af Danske Bank kom i offentlighedens søgelys i forbindelse med den såkaldte Moldova-sag, The Russian Laundromat Case, i 2017.
  • Sagen viste, at den estiske filial af danske bank havde haft en stor indtjening på russiske og andre ikke-baltiske kunder, der førte enorme summer gennem banken muligvis med henblik på at hvidvaske penge.
  • Finanstilsynets undersøgelse viser, at 35 procent af overskuddet i 2012 kom fra russiske kunder, som udgjorde otte procent af det samlede antal kunder.
  • Omkring to procent af Danske Bank-koncernens overskud kom fra Estland i i 2013.
  • Finanstilsynets undersøgelse af aktiviteterne i den estiske filial viser en lang række fejl og mangler i såkaldt compliance altså overholdelse af blandt andet hvidvaskloven.
  • Finanstilsynets gennemgang af aktiviteterne i Estland viser, at ledelsen i København helt bevidst 'lod filialen operere med væsentlig anderledes risikotagen, og hvor filialen i vidt omfang kontrollerede sig selv.'