Efter hvidvasksag i Danske Bank: Revisorer fra Ernst & Young indbringes for Revisornævnet

Ifølge styrelse har to revisorer, der reviderede Danske Banks regnskab, ikke overholdt god revisorskik.

Ernst & Young er i forvejen politianmeldt for brud på hvidvask-reglerne i Danske Bank-sag. (Foto: Arnd Wiegmann © Scanpix)

Erhvervsstyrelsen har indbragt to godkendte revisorer fra revisorfirmaet Ernst & Young for Revisornævnet.

Sagen kommer i kølvandet på Danske Banks estiske hvidvasksag og har omdrejningspunkt i revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank.

Der skriver Erhvervsstyrelsen på sin hjemmeside.

- Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger, skriver styrelsen.

Allerede meldt til politiet

Ernst & Young er i forvejen politianmeldt for brud på hvidvask-reglerne i sagen om Danske Bank.

Det skete i april sidste år, efter at Erhvervsstyrelsen kunne konkludere, at Ernst & Young skulle have reageret på mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial i 2014, da selskabet reviderede bankens regnskab.

Undersøgelsen af revisionsfirmaet blev sat i gang efter, at Danske Bank i september 2018 offentliggjorde sin egen rapport om den mulige hvidvask i den estiske fililal.

- Erhvervsstyrelsen har desuden konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank, skriver styrelsen.

Firma uenige i kritikpunkter

Hos revisionsfirmaet lyder det korte svar fra Ernst & Youngs danske direktør Torben Bender, at man i Revisornævnet vil gå hele vejen for de to revisorer.

- Vi er fundamentalt uenige i kritikpunkterne, som vedrører dokumentationen af forskellige forhold, og vi vil på det kraftigste forsvare os mod kritikken, når sagen skal vurderes i Revisornævnet, siger han i en skriftlig kommentar.

Direktøren mener ikke, at der er noget at sætte på Ernst & Youngs arbejde med Danske Banks regnskaber, lyder det videre i revisionsfirmaets kommentar til sagen.

- Vi har gjort alle relevante dokumenter tilgængelige for Erhvervsstyrelsen og aktivt bistået i undersøgelsen siden oktober 2018. Vi mener, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik, siger Torben Bender.

Han siger desuden, at firmaet ikke under sit arbejde med Danske Banks regnskab i 2014 har fået besked af Erhvervsstyrelsen om, at arbejdet ikke var godt nok.

- Erhvervsstyrelsen har ikke udtrykt kritik eller påpeget fejl eller mangler i det aflagte års- og koncernregnskab, revisionspåtegningen eller i vores rapportering i revisionsprotokollater mv. til Danske Banks bestyrelse og revisionsudvalg, siger direktør Torben Bender i firmaets skritlige kommentar.

Her er punkterne i Erhvervsstyrelsens klage:

  • Revisorerne har overtrådt dagældende revisorlovs §§ 16, stk. 11, og 23, stk. 1, idet revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S ikke er udført i overensstemmelse med god revisorskik og ikke er tilstrækkeligt dokumenteret:

  • Revisorerne har ikke dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i intern revisions Audit rapport af marts 2014 og KPMG Baltikums rapport af april 20142 blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger, jf. ISA 250, afsnit 18 og 19, med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning:

  • Revisorerne har ikke dokumenteret deres vurderinger af, hvorvidt konklusionerne i de to rapporter kunne have en indvirkning på fastsættelsen af væsentlige beløb og oplysninger i års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank A/S, jf. dagældende ISA 250, afsnit 6 (b).

  • Revisorerne har ikke dokumenteret deres vurderinger af, hvorvidt konklusionerne i de to rapporter kunne føre til, at der skulle afgives supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, jf. dagældende erklæringsbekendtgørelses § 7, stk. 2, om muligt erstatnings- og strafansvar for ledelsen i Danske Bank A/S for manglende overholdelse af dagældende hvidvasklov, lov om finansiel virksomhed, ledelsesbekendtgørelse samt den tilsvarende estiske lovgivning.

  • Revisorerne har ikke dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank A/S, jf. ISA 230, afsnit 8, jf. ISA 540, afsnit 13 (b) og afsnit 18.

  • Kilde: Erhvervsstyrelsen