Efter it-koks og 'urealistiske tidsplaner': Danskernes gæld stiger til 123 milliarder

Voksende milliardgæld er stadig ikke tøjlet, lyder det i nyt notat.

- Det står klart, at styringen af de store it-udviklingsprojekter har været for ringe, siger siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en evaluering af skattevæsenets it-problemer. (Foto: © Jonas Olufson, Scanpix)

Skattevæsenet har ikke haft held til få sat prop i det voksende hul i statskassen.

Den samlede gæld og restancer blev ved udgangen af 2018 opgjort til 118 milliarder kroner.

Men i et nyt notat om status på gældsområdet bekræfter Skatteministeriet, at danskernes gæld til det offentlige nu er vokset med knap fem milliarder kroner.

- Den samlede gæld til det offentlige udgjorde knap 123 milliarder kroner medio 2019, lyder det i notatet.

It-system er udfordret

Den massive gæld er opstået, efter det hedengangne Skat måtte kaste håndklædet i ringen i forhold til det kuldsejlede automatiske inddrivelsessystem, EFI.

Men det nye it-system, PSRM, som skattevæsenet efter planen i år skulle bruge til at få sat prop i det voksende hul i pengekassen, har store problemer med at koble sig op på andre myndigheder og bliver nu yderligere forsinket.

Bøder, afgifter og andre krav om betalinger samler derfor lige nu støv hos stat, kommuner og offentlige virksomheder.

Kun 80 ud af cirka 800 offentlige instanser, som mangler pengene, er helt eller delvist koblet op til systemet, som det er nu.

- Der udestår en stor opgave, idet hovedparten af de op mod 800 offentlige kreditorer tidligst forventes tilkoblet i 2021, lyder vurderingen i Skatteministeriets it-eftersyn.

Blev advaret af vagthund

I begyndelsen af i år meldte tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) ud, at det danske it-firma Netcompany havde afleveret den sidste del af det nye automatiske gældssystem, og at det ville sikre inddrivelsen af den nye gæld, der opbygges i 2019.

Rigsrevisionen har dog flere gange advaret om, at planerne for at få det nye it-system klar til at inddrive den massive gæld har været alt for optimistiske.

Det bekræftes nu af Skatteministeriets it-eftersyn, der blandt andet fastslår, at "flere af tidsplaner er urealistiske og må rykkkes".

- Det står klart, at styringen af de store it-udviklingsprojekter har været for ringe. Der er brug for strammere styring og stærkere kontrol af it-området, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i evalueringen.

Skatteministre gennem tiden

  • Kristian Jensen (V) 2004 - 2010

  • Troels Lund Poulsen (V) 2010-2011

  • Peter Christensen (V) 2011-2011

  • Thor Möger Pedersen (SF) 2011-2012

  • Holger K. Nielsen (SF) 2012-2013

  • Jonas Dahl (SF) 2013-2014

  • Morten Østergaard (R) 2014-2014

  • Benny Engelbrecht (S) 2014-2015

  • Karsten Lauritzen (V) 2015-2019

  • Morten Bødskov (S) 2019-