Eik Bank færdig

Finansiel Stabilitet også kaldet statens skraldspand for nødlidende pengeinstitutter tager over for 0 kr.

Godnat for Eik Bank (Foto: Jeppe Michael Jensen © Scanpix)

Eik Banki og datterselskabet Eik Bank Danmark har konstateret, at bankerne ikke kan leve op til de af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav, og har derfor indgået betingede overdragelsesaftaler med Finansiel Stabilitet.

Dermed er endnu en bank endt i statens skraldespandsselskab.

Solgt for 0 kr

Hovedelementerne i overdragelsesaftalen mellem Eik Banki og Finansiel Stabilitet er:

- Eik Banki overdrager med virkning fra 30. september 2010 samtlige sine aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital, til en færøsk datterbank af Finansiel Stabilitet.

- Overdragelsessummen er fastsat til 0 (nul) kroner med mulighed for regulering, såfremt afviklingen af Koncernens virksomhed giver et afkast til Finansiel Stabilitet, som overstiger et normalt markedsmæssigt afkast.

- Finansiel Stabilitet udpeger, indtil aftalen mellem Eik Banki og Finansiel Stabilitet bliver endelig gennemført, en repræsentant i banken, Jørn Astrup Hansen.

Aftalen mellem Eik Bank Danmark og Finansiel Stabilitet indeholder i hovedtræk de samme elementer, oplyser Finansiel Stabilitet.

Eik Banki og Eik Bank Danmark er medlemmer af Det Private Beredskab og er derfor omfattet af den statslige garantiordning.

Indlånere sikret

- Alle indlån og andre simple fordringer er dermed fuldt ud dækket, jf. Lov om finansiel stabilitet. Det betyder, at alle privatkunder, erhvervskunder samt finansielle kreditorer har ret til fuld indfrielse af deres tilgodehavender - bortset fra aktiekapitalen og ansvarlige lån.

Efter den endelige gennemførelse af overdragelsesaftalerne vil Finansiel Stabilitet snarest muligt starte en salgsproces for både Eik Banki og Eik Bank Danmark.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter