Ekspert: Børnefamilier får omsorgsdage og de ældre får seniordage

De fælles overenskomster bliver mere og mere individuelle, mener arbejdsmarkedsforsker.

LO-formand Lizette Risgaard udtrykker tilfredshed, da hun præsenterer afstemningsresultatet for overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen. Lønmodtagerne stemmer ja til den nye overenskomst. (Foto: JENS ASTRUP © Scanpix)

Flere omsorgdage til børnefamilierne og flere fridage til de gråhårede.

De centrale overenskomstforhandlinger bliver gradvist mere individuelle, vurderer arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen fra Københavns Universitet, efter at godt 500.000 lønmodtagere ansat i det private i dag sagde ja til en tre-årig overenskomst.

En vigtigt del af overenskomsten er nemlig, at den såkaldte fritvalgsordning fordobles fra to procent af lønnen til nu fire procent, der kan konverteres til blandt andet børneomsorgsdage, seniorfridage eller ekstra pensionsindbetaling.

- Det er jo noget, der kommer alle lønmodtagere til gode og som tilgodeser forskellige typer af lønmodtagere. Altså børnefamilien får nogle børneomsorgsdage, og den lidt ældre medarbejder kan holde lidt mere fri, siger Christian Lyhne Ibsen fra Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet.

Forsker: Ordning vil vokse

Fritvalgsordningen giver overenskomsten et mere individuelt præg, og derfor vil det også i fremtiden være et krav fra forbundene, at puljen skal vokse:

- Det er efter min vurdering ikke stoppet her ved de fire procent. Det tror jeg godt, at man kan regne med, spår forskeren.

For mens den nye overenskomst også fastslår, at lønnen skal stige med syv procent over tre år er det kun et generelt mål, der skal udmøntes på de lokale arbejdspladser. Nogle lønmodtagere vil få mere - andre mindre end de syv procent på lønkontoen.

Pengene forhandles hjem centralt

Med fritvalgsordningen er alle lønmodtagere sikret deres egen pulje, som de kan veksle til eksempelvis fridage, og dermed får forhandlerne rent faktisk hevet nogle penge hjem. Derudover giver ordningen større fleksibilitet.

- Lønmodtagerne er en mangeartet gruppe af mennesker, som har forskellige behov, og ved at give retten til, at den individuelle lønmodtager selv vælger, hvad han eller hun vil bruge pengene på, så kan alle se sig i den her overenskomst, siger Christian Lyhne Ibsen.

- Man individualiserer sådan set overenskomsten. Den kan skræddersys til den enkelte, men man forhandler pengene hjem centralt, siger han.

Overenskomsten blev stemt hjem med en historisk høj stemmeprocent. 52 procent af de stemmeberettigede stemte og heraf stemte 57 pct. ja. Ikke alle er dog lige tilfredse. I byggeriet stemte tre ud af fire 3F-medlemmmer nej.

Det rummer overenskomsten

  • Overenskomsten gælder de kommende tre år for godt 500.000 privatansatte.

  • De indeholder som hovedregel lønstigninger på syv procent i perioden. Det svarer ifølge LO's prognoser for inflationen til en reallønsstigning på to procent over de tre år.

  • Større fleksibilitet. Den såkaldte fritvalgsordning fordobles fra to til fire procent af lønnen. Den kan blandt andet bruges på børneomsorgsdage, seniorfridage eller ekstra pensionsindbetaling.

  • Fuld løn under forældreorlov for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

  • Udvidet adgang for arbejdsgiverne til at varsle overarbejde op til fem timer ugentligt.Kilde: Ritzau, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Dansk Industri, LO.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk