Eksperter kritiserer kommune i kreditkort-sag: Skulle have bortvist topchef

Sorø Kommune har ikke dækket over direktørs private indkøb, siger borgmester.

Knap 9.500 kroner blev brugt privat, har topchefen forklaret. Pengene er i efteråret 2020 betalt tilbage til kommunen.

Sorø Kommune skulle have skredet ind med en personale-sag, bortvisning og politianmeldelse i det øjeblik, man opdagede, at kommunaldirektøren købte ind privat på sit kommunale kreditkort.

Det mener flere eksperter, som kritiserer, at Sorø Kommune først for alvor undersøgte sagen om de private indkøb flere måneder efter, da DR begyndte at bore i den.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet mener, at man som minimum burde have orienteret kommunens økonomiudvalg og startet en personalesag.

- Det er i strid med reglerne, at man ikke reagerer, når man bliver opmærksomme på nogle væsentlige oplysninger, siger han.

Private køb på restaurant og koncerter

Det er blandt andet kommunaldirektørens udgifter til koncertbilletter, bespisning og betaling af sin hustrus konferencebillet, som er omdrejningspunkt i sagen.

Kommunaldirektøren har selv erkendt at have foretaget private indkøb på kommunens betalingskort.

Knap 9.500 kroner blev brugt privat, har topchefen forklaret. Pengene er i efteråret 2020 betalt tilbage til kommunen.

Jakob Dedenroth Bernhoft fra firmaet Fraud React, som arbejder med at forhindre økonomisk kriminalitet, kalder sagen for "alvorlig".

- Det er systematisk, at der er blevet brugt af kommunens penge til et privatforbrug, og det er en alvorlig sag, siger han.

Det burde have ført til en bortvisning med det samme, mener Jakob Dedenroth Bernhoft.

- Kommunen burde efter min opfattelse have bortvist ham og også overvejet en politianmeldelse, når der er tale om ret alvorlige forhold, siger han.

Professor: En politiopgave

Sorø Kommune vidste allerede i august sidste år, at direktøren havde brugt sit kommunale kreditkort på private indkøb.

Men kommunen valgte først at undersøge sagen til bunds i juni i år. Direktøren har for to uger siden selv opsagt sin stilling.

Ifølge professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage har Sorø Kommune pligt til at anmelde mulige ulovlige sager til politiet.

- Det er en grundlæggende forpligtelse for en kommune at melde et forhold til politiet, hvis kommunen konstaterer, at det er ulovligt. Kommunerne har ikke til opgave at efterforske lovovertrædelser - det er politiets opgave, siger Frederik Waage.

Hvis en kommune bevidst undlader at anmelde noget ulovligt, kan ansatte også blive draget til ansvar, påpeger professoren.

- For de pågældende personer, som er ansat i en kommune, kan det også give anledning til problemer af strafferetslig karakter, hvis man er bekendt med, at der er sket noget ulovligt, siger Frederik Waage.

Borgmester: Dækker ikke over sag

Sorø Kommunes eksterne jurist, Norrbom Vinding, har i forbindelse med en advokatvurdering i juli vurderet, at kommunaldirektørens handlinger strider mod reglerne.

Ifølge Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (K), blev han selv først bekendt med sagen i juni i år.

Din forvaltning bliver bekendt med det her i august sidste år. Skulle I have handlet dengang?

- Jo, det kan man godt sige. Jeg kan ikke svare på, hvad der er baggrunden for, der ikke blev handlet dér. Jeg har først indsigt i det den 25. juni.

Hvordan kan det lade sig gøre, at en forvaltning bliver opmærksom om en potentiel straffesag og ikke informerer borgmesteren om det?

- Det er en del af en personalesag, så jeg kan ikke udtale mig om det.

Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (K), fortæller, at han selv først blev bekendt med sagen 25. juni i år.

Hvad vil du sige til dem, der mener, det ligner, I har forsøgt at dække over sagen?

- Jamen det er på ingen måder tilfældet. Vi har ikke en interesse i at dække over noget som helst. Vores fornemste opgave er at passe på skatteborgernes penge, og vi kunne ikke have handlet hurtigere.

Når der går næsten et år, fra at forvaltningen bliver opmærksom på det, til der kommer en sag ud af det, kan du så fortsætte som borgmester?

- Det håber jeg da. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle fortsætte som borgmester. Jeg har reageret i det øjeblik, hvor jeg fik indsigt i sagen. Og jeg kunne ikke gøre så meget andet, siger borgmester i Sorø Gert Jørgensen.

Det har ikke været muligt at komme i direkte i kontakt med kommunaldirektør Søren S. Kjær, men DR er via Sorø Kommune blevet bedt om at kontakte hans fagforening Jordbrugsakademikerne (JA), der repræsenterer kommunaldirektøren i sagen.

- Jeg har med beklagelse opsagt min stilling i Sorø Kommune den 9. august 2021. På trods af syv års godt samarbejde har Sorø Kommune oplyst ikke at ønske yderligere dialog. Jeg har været glad for mine syv år i Sorø Kommune, men kan selvsagt ikke fortsætte som kommunaldirektør under sådanne vilkår, skriver kommunaldirektøren i et skriftligt svar til DR via sin fagforening.