Eksperter kritiserer rådgivning af mistænkt bank: 'Bech-Bruun burde have fattet mistanke'

Eksperter mener, at advokatfirmaet Bech-Bruun har handlet uetisk med rådgivning af tysk bank. Bech-Bruun kalder rådgivningen "helt efter bogen".

Torsten Fensby, svensk ekspert i international skattepolitik mener, at Bech-Bruun burde have fattet mistanke. (© (c) DR)

Indholdet af advokatfirmaet Bech-Bruuns rådgivning af en tysk bank møder nu for første gang kritik af både danske og internationale eksperter.

Eksperterne kalder blandt andet rådgivningen for både "skamløs" og "uetisk" og mener, at Bech-Bruun allerede i 2014 burde have kunnet gennemskue, at banken - tyske North Channel Bank - kunne være en brik i et større svindelnummer: Blandt andet er banken og dens tidligere ledelse i dag mistænkt af både dansk og tysk politi for bedrageri og hvidvask, ligesom Skattestyrelsen har stævnet banken med et stort erstatningskrav.

Bech-Bruun indbragt for Advokatnævnet

Da alle danske medier før jul i store overskrifter kunne fortælle, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) indbragte advokatfirmaet Bech-Bruun for Advokatnævnet i en mulig habilitetssag, forblev den rådgivning, klagen vedrørte, helt ukendt for offentligheden.

Det eneste faktuelle om sagen, der kom frem, var, at skatteministeren fandt det problematisk, at Bech-Bruun rådgav en tysk bank, der i dag er mistænkt som aktør i udbyttesvindel-komplekset, og år senere gennemførte en undersøgelse af udbytteskattesagen for staten.

Nu er DR Nyheder kommet i besiddelse af den rådgivning, som en partner i Bech-Bruun i 2014 udarbejdede for en tysk advokat, der repræsenterede North Channel Bank. En bank, der i 2014 var ganske ukendt i Danmark, men som i dag er kendt for at have en central rolle i den formodede svindel mod Skattestyrelsen, der har kostet den danske statskasse 12,7 milliarder kroner.

Dokumentet bærer titlen ’Danish Opinion’ og er på fjorten sider og dateret den 4. august 2014. Du kan læse det her.

Ikke ulovligt, men...

DR Nyheder har bedt en række eksperter i udbytteskat og finansielle transaktioner kigge på rådgivningen.

De er enige om, at Bech-Bruun formentligt ikke har gjort noget ulovligt ved at rådgive den tyske bank, men mener samtidig, at advokatfirmaet skulle have holdt sig fra opgaven.

- Jeg påstår på ingen måde, at Bech-Bruun har hjulpet eller tilskyndet eller faciliteret brud på dansk lov ved at lave den her opinion, men set fra et etisk synspunkt burde de have sagt til den tyske bank: "Vi kan ikke tage sagen", siger Torsten Fensby, svensk ekspert i international skattepolitik med en fortid i blandt andet OECD.

- Så mange ting indikerer, at den her transaktionsmodel vil føre til lovbrud. Bech-Bruun burde have fattet mistanke, siger han.

- Jeg tænker, at den her vurdering formentlig er juridisk korrekt og helt efter bogen, den kommer jo fra et af landets førende advokatfirmaer - men jeg tænker også at det er skamløst, siger Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering på Aarhus Universitet.

Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering på Aarhus Universitet. (© (c) DR)

- Bech-Bruun bekræfter banken i, det her kan godt køre i Danmark, uden at banken løber nogle risici: Skattemyndighederne kan ikke komme efter dem. Og politiet kan heller ikke komme efter dem, siger han.

Bech-Bruun og North Channel Bank

Det 14 sider lange Bech-Bruun-notat er resultatet af en længere korrespondance mellem advokaten for North Channel Bank og Bech-Bruun.

Ifølge eksperterne vurderer Bech-Bruun i notatet, hvorvidt den tyske bank kan blive gjort erstatningsansvarlig af danske myndigheder for et eventuelt tab, som den danske statskasse vil lide som følge af nogle aktietransaktioner med danske aktier, der foregår rundt omkring den såkaldte udbyttedag og via banken.

”Opinionen overvejer eventuelt ansvar i Danmark for North Channel Bank ved at agere som depotbank for en række transaktioner med danske børsnoterede aktier udført af en amerikansk pensionskasse”, står der således i Bech-Bruun-notatet fra 2014.

Bech-Bruun forholder sig ifølge eksperterne også til, hvorvidt banken risikerer et kriminelt ansvar. Det vil sige om banken risikerer bøde eller fængselsstraf i Danmark som følge af bankens deltagelse (som såkaldt depotbank) i transaktionen, der ifølge eksperterne udelukkende har til formål at få dansk udbytteskat udbetalt.

Det juridiske notat "beskæftiger sig…. med det civilretslige erstatningsansvar for North Channel Bank ved et tab lidt af den danske stat samt dansk strafferetslige forhold for North Channel Bank som et resultat af transaktionen", står der i notatet.

Både i forhold til erstatningsansvar og kriminelt ansvar er Bech-Bruuns vurdering, at den tyske bank ikke løber nogen risiko.

"North Channel Bank burde ikke kunne blive gjort til genstand for et dansk civilretsligt krav om at kompensere den danske stat for et tab lidt på grund af bankens rolle i den påtænkte transaktion", konstaterer advokatfirmaet i 2014-notatet.

Og videre: "…i dansk lov burde der ikke være juridisk grundlag for at betragte North Channel Bank som meddelagtig i skattesvindel i Danmark."

Burde have anet uråd

Christoph Spengel, der er professor i international skatteret på universitet i Mannheim i Tyskland, mener at Bech-Bruun burde have anet uråd:

- Bech-Bruun og andre advokatfirmaer, der har udarbejdet de her vurderinger, burde have kunnet se, at det her kunne være svindel, siger han.

Da skatteminister Karsten Lauritzen (V) indbragte Bech-Bruun for Advokatnævnet, udtrykte han skuffelse over firmaets rolle i sagen. Forelagt ’Danish Opinion’ siger skatteministeren i dag:

- Jeg forstår ikke hvorfor man - også selvom det er lovligt - involverer sig med nogle, der på den måde vil svindle den danske statskasse. Og det er jo en forkert - efter skatteministeriets og kammeradvokatens opfattelse - er det en helt forkert rådgivning. Og derfor gør det mig ked af det, at det er foregået, siger skatteministeren.

Bech-Bruun har selv afvist at være inhabil.

Undren i Bech-Bruun

I Bech-Bruun er managing partner, Simon Evers Hjelmborg, stærkt forundret over eksperternes vurdering af firmaets legal opinion fra 2014.

"De (udtalelserne, red.) indeholder meget grove beskyldninger og er helt fundamentalt misforståede. Det er en helt elementær forudsætning for at kunne kommentere på et sådant dokument, at kilderne har metodekendskab til og erfaring med det helt særlige legal opinion-format. DRs kilder mener åbenbart, at Bech-Bruuns tidligere medarbejder skulle have kunnet indse, at der ville foregå ulovligheder i den tyske depotbank. Det må vi tage kraftigt afstand fra. Grundlaget var netop, at et andet advokatkontor havde vurderet, at de transaktioner, som vi blev præsenteret for, var lovlige. På den baggrund skulle vores medarbejder vurdere depotbankens ansvarsforhold, hvis det senere skulle vise sig, at de danske skattemyndigheder og specielt de danske domstole skulle være uenige. Det er der intet usædvanligt i. Der er ofte uenighed om vurderingen af skatteforhold, så sådan et forbehold er man selvfølgelig nødt til at tage", skriver Simon Evers Hjelmborg i et skriftligt svar, der fortsætter:

"I en legal opinion stilles der en række forudsætninger op. DRs kilder tolker dette som om, at forudsætningerne opstilles, netop fordi der er mistanke om, at det måtte forholde sig modsat. Hvis man læser en legal opinion på den måde, så må man altid nå til den konklusion, at den erklærende advokat er i ond tro."

Ifølge Simon Evers Hjelmborg blev Bech-Bruun lige før jul gjort bekendt med uddrag af en rapport, som er udarbejdet af KPMG for de tyske myndigheder, og har dermed for første gang fået indblik i, hvad der angiveligt er foregået.

"Og det adskiller sig på helt afgørende punkter fra det, der i en legal opinion blev præsenteret for vores medarbejder. Ændringerne betyder nemlig, at transaktionerne kan gå fra at være reelle – til en situation, hvor der kan være tale om svindel. Det hverken kunne eller burde vores tidligere medarbejder have haft nogen mistanke eller viden om," skriver Simon Evers Hjelmborg.

Ifølge Torsten Fensby hævder han ikke, at Bech-Bruun har kendt eller forstået de fulde konsekvenser af skattemodellen, da man i sin tid lavede rådgivningen.

Men han fastholder, at firmaet burde have holdt sig fra opgaven af etiske grunde:

- Samlet set burde mistanken havde været vakt, at det her potentielt kunne udgøre lovbrud, siger han.

North Channel Bank har ikke ønsket at udtale sig.

 • Af en 75 siders rapport udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG i 2016 på vegne af det tyske finanstilsyn, BAFIN, fremgår det, at North Channel Bank blandt sine hovedaktionærer har en navngiven amerikansk statsborger, der er blevet sat i forbindelse med Sanjay Shah, den hovedmistænkte i udbytteskattesagen.

 • Det fremgår også, at North Channel Bank i starten af 2014 kaster sig over opgaven med at agere depotbank for handler med aktier. Det fremgår, at det sker efter ordre fra bankens ejere, herunder den amerikanske forretningsmand med forbindelse til Sanjay Shah.

 • Det fremgår videre af rapporten, at handlerne med danske aktier i virkelighedens verden er sket i en ring, hvor den amerikanske pensionskasse køber de danske aktier af en sælger, der på salgstidspunktet ikke råder over dem, men indgår en aftale med en tredjepart om at låne dem til levering på et senere tidspunkt.

 • Samtidig indgår køberen, den amerikanske pensionskasse, en aftale om at låne de aktier, han køber, men endnu ikke har fået leveret, videre til tredjeparten, der ifølge KPMG-rapporten er et selskab ved navn Sherwood Enterprises Limited på Caymanøerne i Caribien.

 • Herefter ansøger pensionskassen om at få dansk udbytteskat retur fra de danske skattemyndigheder.

 • Til sidst går handlerne den anden vej, så køberen tilbagelåner aktierne af tredjeparten, Sherwood Enterprises Limited, med henblik på at sælge dem tilbage til sælgeren, der på sin side låner dem tilbage til Sherwood Enterprises Limited.

 • Det fremgår af rapporten, at der på intet tidspunkt har kunnet spores danske aktier i depoterne tilhørende den amerikanske pensionskasse, sælgeren eller tredjeparten, Sherwood Enterprises Limited.

 • ”Vi har forespurgt hos bankens Værdipapirserviceafdeling, om der rent faktisk har fundet levering (af de danske aktier, red.) sted i forbindelse med værdipapirtransaktionerne, men dette kunne der ikke gives noget definitivt svar på”, skriver KPMG blandt andet i undersøgelsen.

 • Ifølge dokumenter, som DR er i besiddelse af, har Danmark samlet lidt et tab på 1,1 milliarder kroner på baggrund af de transaktioner, der fandt sted via North Channel Bank.

 • Som Politiken tidligere har beskrevet, blev North Channel Bank i juni 2017 ransaget af tysk politi på vegne af dansk politi.

 • Siden har banken og dens nu tidligere ledelse været mistænkt af bagmandspolitiet for medvirken til bedrageri mod Skattestyrelsen, som Skat hedder i dag.

 • Anklagemyndigheden i Koblenz i Tyskland har for nylig meddelt, at man har sigtet den tidligere ledelse i banken for hvidvask af penge, der formodes at stamme fra svindel mod Danmark.

 • I sensommeren 2018 stævnede Skattestyrelsen North Channel Bank sammen med blandt andet Sanjay Shah med et samlet krav om at betale ”mindst 1 milliard britisk pund” tilbage.