Elselskab: Højere priser på CO2-kvoter rammer kunderne på sigt

Faste prisaftaler sikrer kunder på den korte bane. Men på sigt bliver det strømmen dyrere for mange, varsler SEAS-NVE.

Fastpris-aftalerne sikrer kunderne mod prisstigninger på kort sigt, forklarer Jack Michael Kristensen, der er elhandelschef i SEAS-NVE. Men på længere sigt kan priserne sige. (© DR Nyheder)

De stigende priser på CO2-kvoter, som energitunge virksomheder betaler for at forurene, vil i sidste ende give forbrugerne mere grøn strøm i stikkontakten, men også en højere elregning.

Sådan lyder det fra elselskabet SEAS-NVE, der ligesom den øvrige energisektor har set prisen på CO2-kvoter brage i vejret fra en pris på 45 kroner til 150 kroner på et år.

- På den korte bane betyder det ikke noget for os, fordi vi har købt kontrakter, der gør, at kunderne får en fast pris. Men på den lidt længere bane vil mange af vores kunder opleve prisstigninger, siger elhandelschef Jack Michael Kristensen.

Efter årelang stilstand på EU-markedet med milliarder af CO2-kvoter i overskud, som industri- og energivirksomhederne ikke har kunnet bruge, er den pris, som de skal betale for at udlede et ton af drivhusgassen, nu den højeste i 10 år.

Det betyder, at omkostningerne for eksempel bliver højere for et tysk brunkulskraftværk, mens det bliver mere attraktivt at producere strøm fra vedvarende energikilder som sol, vind og vand.

- Det har vi gået og ventet på i mange år. Markedet har været kunstigt holdt nede på grund af alle de mange kvoter, der har været til rådighed. Og i takt med, at vi ser, at EU rent faktisk gør alvor af at fjerne kvoterne på markedet, så ser vi også de stigende priser, siger Jack Michael Kristensen fra SEAS-NVE.

Højere CO2-pris giver mere grøn energi

De stigende priser på CO2-kvoter er en konsekvens af, at EU reducerer mængden af nyudstedte kvoter og nedbringer fremtidige overskud af kvoter.

Det har allerede nu fået efterspørgslen til at stige i forventning om, at kvoterne bliver mere værd på sigt.

Hos energiselskabernes brancheorganisation Dansk Energi er afdelingschef Stine Leth Rasmussen enig i, at de højere priser på CO2-kvoter vil føre til højere priser for slutkunderne.

Men prisstigningerne på den rene el vil fylde relativt lidt på husholdningers elregning og blive delvis modsvaret af en lavere PSO-afgift - elkundernes bidrag til vedvarende energi.

PSO-afgiften bliver gradvist afskaffet frem til 2022, hvor ordningen skal finansieres via finansloven.

- Det er rigtigt, at engrosprisen på strøm vil komme til at stige lidt, når CO2-prisen stiger. Til gengæld har du som kunde udsigt til at kunne betale mindre i tilskud til den grønne energi, fordi den kan klare sig bedre i konkurrencen med den del af strømmen, der stadig er sort, siger hun.

Forbrugerrådet Tænk: Elmarkedet på rette vej

Ifølge forbrugernes interesseorganisation Forbrugerrådet Tænk er de kraftige stigninger i priserne på CO2-kvoter en god nyhed, selvom kunderne ender med at skulle til lommerne.

Der er ingen tvivl om, at EU's kvotesystem er den rigtige måde at drive den grønne omstilling frem på, siger cheføkonom Martin Salamon.

- Kvoteprisen har bare ikke været høj nok tidligere Og det har betydet, at systemet ikke har fungeret. Men nu tyder det på, at det er på rette vej, siger han.

For forbrugerne vil stigende elpriser næppe blive opvejet helt af den faldende PSO-afgift, vurderer Martin Salamon.

- Det er ikke en til en. Men vi vil på sigt se, at i takt med, at man får udbygget infrastrukturen omkring vedvarende energi, så vil priserne på grøn strøm falde, siger han.