Enhedslisten politianmelder Mærsk for brud på havmiljøloven

Mærsk har overtrådt havmiljøloven ved at hælde tonsvis af kemikalier i Nordsøen, mener Enhedslisten.

Det kræver store mængder kemikalier at holde gang i olieproduktionen i Nordsøen. Men Mærsk har ikke tilstrækkeligt oplyst om de kemikalier, som bliver hældt i havet. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Mærsk har brudt loven. Ikke bare én men tre gange.

Det mener Enhedslisten, som nu politianmelder landets største virksomhed.

- Jeg politianmelder Mærsk for at have brudt loven gentagne gange - for at have udledt ulovlige kemikalier direkte til vores havmiljø, siger Maria Gjerding, der er miljøordfører for Enhedslisten.

I sidste uge kom det frem, at Miljøstyrelsen har sat Mærsk Oil under skærpet tilsyn, fordi Mærsk ikke rettidigt har fortalt, at nogle af de kemikalier, selskabet bruger i sin olieproduktion i Nordsøen, er blevet omklassificeret fra gule til røde - og dermed er ulovlige at udlede uden tilladelse.

Landmænd og gylle

Siden december 2014 har Mærsk systematisk overtrådt sine tilladelser og samtidig misinformeret Miljøstyrelsen, ind til Mærsk kontaktede Miljøstyrelsen i april i år.

- Det handler om, at der har fundet et klokkeklart lovbrud sted gentagne gange. Der er udledt ulovlige kemikalier til vores havmiljø, det er det, den her sag handler om, siger Maria Gjerding.

I går kunne TV Avisen fortælle, at et af de tre kemikalier, der ulovligt er blevet hældt i havet, er et af Mærsks mest anvendte kemikalier i gasproduktionen, scavtreat. Siden 2012 har Mærsk udledt 35.106 ton af kemikaliet scavtreat, heraf 42 ton af det skadelige stof BAC 50.

- Vi ser landmænd, der bliver idømt meget store bøder for ved en fejl at komme til at udlede gylle i en bæk. Hvis ikke det her får konsekvenser for Mærsk, rimer det for mig ikke på, at vi alle i Danmark er lige for loven, siger Maria Gjerding.

Mærsk: Ingen kommentar

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) mener, at det er for tidligt at overveje en politianmeldelse af Mærsk for at have udledt miljøskadelige kemikalier i havet uden tilladelse.

- Det er min opfattelse, at dialog er det bedste redskab i første omgang for at få klarlagt, hvad er der galt i situation, og hvordan vi håndterer det. Så kan man altid vurdere omfanget af skaden i forhold til en eventuel politianmeldelse, siger Esben Lunde Larsen.

Mærsk har ikke ønsket at kommentere på politianmeldelsen fra Enhedslisten.