Ens beskatning af andels- og ejerboliger

Ejer- og andelsboliger skal beskattes ens, mener vismændene, der gør op med regeringens skattestop i nyt forslag til boligbeskatning.

Ejer- og andelsboliger skal beskattes ens, mener vismændene, der gør op med regeringens skattestop i nyt forslag til boligbeskatning. (© stock.xchng)

Sælg boligen og brug den skattefri kapitalgevinst til at rejse jorden rundt på luksusklasse.

Den går ikke ifølge et forslag til en mere enkelt og ensartet boligbeskatning fra de økonomiske vismænd.

Vismændene vil nemlig beskatte kapitalgevinster ved boligsalg med 25 procent - hvis pengene går til forbrug.

Kritik af skattestop

Samtidig skal ejer- og andelsboliger beskattes ens. Vismændene er kendt for sin stærke kritik af Fogh-regeringens skattestop, og gør det da også klart i forslaget, at ejendomsværdibeskatningen skal følge udviklingen i boligens pris.

Det er et opgør med Fogh-regeringens fastfrysning af ejendomsværdibeskatningen på 2001-niveau, som koster statskassen dyrt.

Vismændene foreslår, at ejerboliger og andelsboliger beskattes ens, fordi de to boligformer markedsmæssigt har nærmet sig hinanden i de senere år.

Det betyder, at andelsboliger skal betale ejendomsværdiskat og skat af kapitalgevinsten - men det skal ske på en sådan måde, at andelsboligforeningen kan trække renteudgifterne fra i kapitalindkomsten hos de enkelte andelshavere.

Gevinst skal beskattes

Gevinsten ved salg af boligen skal beskattes, hvis pengene hæves til forbrug. Men spares de op på en låst konto eller geninvesteres i en ny bolig, bør gevinsten være skattefri.

Beskattes boligejernes kapitalgevinster, kan en mere ensartet beskatning på 0,5 procent af ejendomsværdien gennemføres.

Ifølge vismændene svarer det til den nuværende gennemsnitlige beskatning. Men samtidig skal særreglerne for pensionister og for boligejere, der har købt deres bolig før 1. juli 1998 afskaffes.

Særreglen blev indført af SR-regeringen og betyder, at boligejere, der har købet bolig før denne dato slipper billigere i ejendomsværdiskat med kun 0,2 procent.

Facebook
Twitter