Er din pengepung under pres? Det vil partierne gøre ved inflationen

Se her, hvad politikerne vil gøre for at afbøde de galopperende regninger.

DR bedt partierne om at svare på, hvad de vil gøre ved stigende priser. (© Thomas Lekfeldt)

Stigende priser har været på alles læber dette efterår.

Inflationen er på det højeste niveau i 40 år, og dyr el, varme og fødevarer kan efterhånden mærkes på de fleste pengepunge.

Allerede inden valget blev udskrevet, gik flere partier sammen om at sænke elafgiften og uddele ekstra børnechecks.

I løbet af valgkampen har der været flere forslag om at uddele hjælp til dem, der er ramt af høje regninger.

Og faktisk gik de økonomiske vismænd for nylig ud og advarede mod at bruge for mange penge uden at skære andre steder, da det kan puste yderligere til inflationen.

For at skabe overblik over de tiltag, der er blevet foreslået i valgkampen, har DR bedt partierne om at give deres bud på, hvordan inflationskrisen løses.

Det kan du læse mere om herunder:

Liberal Alliance:

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh deler valgmateriale ud på Klostertorvet i Aarhus tirsdag den 25. oktober 2022. (Foto: © Bo Amstrup, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • LA vil føre en ansvarlig økonomisk politik, som sikrer, at tiden med inflation bliver så kort som muligt. Det betyder blandt andet, at staten, ligesom borgere og virksomheder, skal spænde livremmen ind.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi vil gøre de første 7.000 kroner, man tjener om måneden, skattefrie. Og det er selvfølgelig fuldt finansieret. Frem for at dele checks ud til højre og venstre, foretrækker LA at sænke skattetrykket permanent, så danskerne får flere pengene mellem hænderne lige nu – men også på den anden side af inflationen.

Enhedslisten:

Valgplakater for Enhedslisten, Viborg lørdag den 8. oktober 2022. (Foto: © Bo Amstrup, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Enhedslisten vil mindske inflationen ved at beskatte de milliardvirksomheder, der tjener stort på krisen. Indtægterne skal gå til at give en skattelettelse på op til 10.000 til de to millioner borgere, der rammes hårdest af krisen og yderligere 3.000 per barn til alle børnefamilierne. Enhedslisten vil hjælpe folk så godt gennem krisen som overhovedet muligt. Det kan vi kun gøre uden at puste yderligere til inflationen, hvis vi samtidig beder dem, der tjener på krisen, om at betale for det.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi går selvfølgelig ind for at hjælpe borgerne igennem krisen. Lige nu frygter rigtig mange for vinteren på grund af prisstigningerne. Inflationen er kommet til Danmark fra udlandet og skyldes blandt andet, at nogle få virksomheder har skruet priserne for elektricitet og fragt højt i vejret. Det er et politisk ansvar at sørge for, at vi kommer trygt og godt igennem vinteren.

Se mere om, hvad inflation egentlig er, i DR's korte explainer:

Alternativet:

Torsten Gejl under pressemøde efter Alternativet har holdt sommergruppemøde i København, onsdag den 14. september 2022. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • På den korte bane vil vi forsøge at balancere hjælp til dem som er ramt hårdest, samtidig med at der lægges en dæmper på efterspørgslen. På den længere bane vil vi gøre op med de strukturer, som ligger til grund for inflationen, blandt andet den gældsdrevne vækst - hvor USA's og eurozonens centralbanker siden finanskrisen har oversvømmet markedet med dollar og euro. Vi skal have adskilt forretningsbanker fra investeringsbanker og set på kapitalkravene til den finansielle sektor.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • For. Vi ønsker ikke, at folk bliver sat på gaden og vil selvfølgelig gerne forsøge at afbøde de værste konsekvenser for dem, som er mest udsat. Vi har blandt andet foreslået at give en skattefri check på 1.000 kroner hver måned i en seks måneders periode til de mest udsatte - finansieret ved en passagerafgift på flyrejser - samt give en begrænset mulighed for at kunne bruge campingpladser og kolonihaver som helårsbeboelse.

Kristendemokraterne:

Konstitueret formand i Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, holder partiledertale på Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag den 18. juni 2022. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Sænkelse af fødevaremomsen med 5 milliarder kroner, næstekærlighed ved at udskyde generelle skattelettelser og have særligt fokus på uddeling af overskudsmad og ekstrahjælp, som organisationer som Kirkens Korshær hurtigt kan fordele til dem, som de i kontakt med. Mådehold er nødvendig, da flere penge forstærker inflation. KD mener ikke, at der kan skæres i den offentlige sektor - tværtimod er det nødvendigt at satse mere på sundhed, især psykiatri. Vigtigt at kontraktiv pengepolitik bruges mere - højere renter - men det kan folketinget ikke beslutte.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi kan ikke kompensere alle, det vil forstærke inflation, så os, der har opsparing må vise mådehold, og så må vi målrette bedst muligt uden at ende i bureaukratisk helvede. Vi appellerer til mådehold og næstekærlighed. Fødevaremomsen vil hjælpe dem med strammest budget mest, da fødevarer er en nødvendighed for alle og vægter tungest for dem med strammest budget.

Radikale Venstre:

Radikale deler valgmateriale ud på gågaden i Aarhus, onsdag den 5. oktober 2022. (Foto: © Bo Amstrup, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Der er ikke en løsning. Men det er afgørende, at vi ikke hælder mere benzin på bålet ved at sende en masse penge ud i samfundet. Derfor er nedsættelse af afgifter gift for at få bremset inflationen. Vi skal prioritere at hjælpe danskere væk fra gas og oliefyr og over på fjernvarme og varmepumper. Fordi det er især på gas og fossile brændsler, der er med at til at pumpe priserne op på alt. På den måde kan vi styrke vores energisikkerhed i forhold til Rusland og fjerne roden til inflationsproblemet. Vi skal også føre en stram og fornuftig finanspolitik, så vi ikke puster yderligere til inflationen. Der er ingen, som vinder på høj inflation, og især ikke dem, der i forvejen har mindst.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi er for at hjælpe de grupper, der har det sværeste lige nu. Men det skal være fuldt finansieret. Ved at målrette hjælpen kan vi give en hjælp, som gør en forskel for den enkelte, samtidig med at vi undgår, at det bliver for dyrt for samfundet, og uden at vi sætter ansvarligheden over styr.

Socialdemokratiet:

Statsminister Mette Frederiksen (S) deler roser ud ved Nytorv i Aalborg torsdag den 13. oktober 2022. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Hvis Socialdemokratiet igen bliver betroet regeringsmagten, vil vi som noget af det første indkalde til forhandlinger om en ny runde inflationshjælp. Her foreslår Socialdemokratiet, at følgende fire forslag indgår: En skattefri ekstra ældrecheck på 5.000 kroner i 2023 til de pensionister, der har mindst. Midlertidig huslejehjælp på 5.000 kroner til 70.000 lejere i almene boliger. Direkte støtte til butikkerne i de små byer. Og udskydelse af betalingsfrister på moms, a-skatter og coronalån for små og mellemstore virksomheder.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi er for at kompensere. Vi vil målrette kompensationen, så den gives til dem med størst behov, og den skal være fuldt finansieret, så den ikke blæser yderligere til inflationen.

Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti præsenterer rets- og udlændingepolitik i Landstingssalen på Christiansborg søndag den 30. oktober 2022. partiformand Morten Messerschmidt, Hans Blaaberg og Majbritt Birkholm er til stede. (Foto: © Martin Sylvest, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Rentevåbnet er efter vores opfattelse det vigtigste element til at få inflationen til at falde. Det har Danmarks Nationalbank allerede taget i brug. Derudover handler det også om at skabe et større udbud af energi, så priserne på energi kan falde. Inflationen er nemlig først og fremmest drevet af stigende priser på energi.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi er tilhængere af at kompensere borgerne økonomisk. Regeringen har gjort alt for lidt. Vi har fremlagt en hjælpepakke på 20 milliarder kroner, der blandt andet indeholder krav om at elafgiften nedsættes nu, en fjernelse af gas- og fyringsolieafgift, folkepensionister skal have en julecheck på 2.000 kroner, førtids- og folkepensionen øges, så de holdes skadesløse for prisstigningerne, 100 millioner ekstra til udsatte familier, indefrysning af energiregninger skal gøres gratis, så der ikke er to procent i rente, kørselsfradraget sættes op så det svarer til stigningen i priserne på benzin og diesel, og fødevaremomsen halveres fra 25 til 12,5 procent.

Nye Borgerlige:

Rune Bønnelykke, Nye Borgerlige, ved valgmødet i halvni klubben i Vinding ved Vejle, mandag formiddag den 31. oktober 2022. (Foto: © Mette Mørk, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Inflationen gør alle danskere fattigere – såvel pensionister som dem i arbejde. Samfundskagen er blevet mindre. Vi er faldet ned i et hul – det hul skal vi op af igen. Det kræver vækstpolitik – ikke checkpolitik. Det er for latterligt, at politikerne på den ene side brandbeskatter danskerne for på den anden at uddele checks til udvalgte vælgergrupper lige op til en valgkamp. Det er kynisk. Løsningen er at gøre samfundskagen større, så ALLE danskere oplever, at vi kommer op af hullet. Det betyder fuldt finansierede afgifts- og skattelettelser. Lige nu spænder danskerne livremmen ind. Det synes vi, at politikerne også bør gøre. Vi kan passende starte med at se på det massive vækst i DJØF-vældet i det offentlige, hvor der siden 2011 er kommet 30.000 medarbejdere inden for administration og ledelse i stat, region og kommune.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Inflationen gør alle fattigere. Hvis nogen skal kompenseres med checks, kan det kun ske ved, at vi gør nogle andre endnu fattigere. Det er checkpolitik, og det er en medicin, som er værre end sygdommen. Vi skal føre vækstpolitik, ikke checkpolitik. Vi skal føre en politik, som løfter velstanden. Når velstanden stiger, er der også bedre råd til at tage os af dem, er svagest.

Venstre:

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og folketingskandidat Søren Gade (V) under valgrally i Ringsted mandag den 24. oktober 2022. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Der er brug for økonomisk ansvarlighed i dansk politik, og der er behov for, at alle nye politiske initiativer er finansierede, så vi ikke puster yderligere til inflationen. Vi skal sikre en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi holder skatter og afgifter i ro, og hvor vi samtidig holder hånden under de danskere, der rammes særligt hårdt af inflationen. Der er brug for en ny og mere ansvarlig økonomisk politik, så vi kan arbejde for at tæmme inflationen.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi er dybt bekymrede for de danskere, der udfordres af de stigende priser. Vi er nødt til at være ærlige omkring, at vi ikke kan kompensere for alle udfordringer, som den buldrende inflation bringer. Men vi kan hjælpe de danskere, der bliver hårdt ramt – og det skal vi gøre. Venstre fik eksempelvis sikret, at vi får banket elafgiften i bund. Vi vil gøre det samme med afgiften på naturgas. Vi er klar til at gøre mere, men det skal gøres klogt og finansieret, så vi ikke puster til inflationen.

Det Konservative Folkeparti:

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen, besøger sammen med varehuschef Peter Høgh, Bilka i Næstved mandag den 10. oktober 2022. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik for at lade danskerne beholde mere til sig selv. Vi vil holde igen med nye offentlige udgifter. Regeringen har udvidet den offentlige sektor massivt og ansat tusindvis af flere offentligt ansatte, heraf over 10.000 i administrationen. Den har sendt varmechecks tilfældigt ud til borgmestre og unge på døgninstitutioner. Vi vil passe bedre på pengene, så vi i stedet kan sænke skatten og give danskerne flere penge mellem hænderne.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi er for. Vi vil lade danskerne beholde flere af deres penge og hjælpe dem, der er hårdest ramt. Vi har allerede sikret, at man kan udskyde en del af energiregningen, men det er slet ikke nok. For regningen skal også betales, og ingen gider skubbe en gæld foran sig. Derfor skal vi banke elafgiften helt i bund – ikke bare et halvt år, men for altid. Vi kan godt give danskerne flere penge, hvis vi tør prioritere i den offentlige sektors økonomi, og det tør vi.

Danmarksdemokraterne:

Valgplakater for Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne øst for Viborg, lørdag den 8. oktober 2022. (Foto: © Bo Amstrup, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • Det bedste vi kan gøre for at modvirke inflationen er at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi ikke puster yderligere til inflationen ved at sende ufinansierede checks ud til befolkningen. Derfor vil vi finansiere de initiativer, der skal tages for at afbøde konsekvenserne af inflationen.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • Vi bakker op om målrettet økonomisk hjælp til de danskere, der har brug for det i de her svære tid. Vi har blandt andet foreslået en afskaffelse af momsen på el det næste halve år. Det ville kunne hjælpe alle danskere i en svær tid uden at puste til inflationen. Desuden skal der sættes målrettet ind over for de mennesker, der er afhængig af dyre energikilder som for eksempel gas og træpiller.

Socialistisk Folkeparti:

Karina Lorentzen Dehnhardt, SF, ved valgmødet i halvni klubben i Vinding ved Vejle, mandag formiddag den 31. oktober 2022. (Foto: © Mette Mørk, Ritzau Scanpix)

Hvad vil I gøre ved inflationen?

 • SF vil beskatte de virksomheder, der tjener enorme summer på inflationen, med en midlertidig skat. Pengene skal bruges på afgiftslettelser for dem, der rammes hårdest, og en ekstra check til dem, der har mindst: førtidspensionister, SU-modtagere, dem på overførselsindkomster, børnefamilier og så videre. Vi vil holde gas- og elafgifterne nede og sikre en hurtig og bureaukratifri omstilling til varmepumper og fjernvarme.

Er I for eller imod at kompensere borgere økonomisk?

 • For.

DR har endnu ikke modtaget svar fra Moderaterne og Frie Grønne.