Erhvervsminister efter politanmeldelse af Nordea: Behov for regler

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) kalder det uacceptabelt, at Nordea tilsyneladende har brudt hvidvaskloven.

Troels Lund Poulsen har indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af sanktionerne ved overtrædelse af hvidvaskloven. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Nordea er blevet politianmeldt af

Finanstilsynet
, som giver banken en række
påbud
for manglende overholdelse af hvidvaskloven.

Der er ikke ordentligt styr på

transaktioner
, risikokunder og kontrolprocesser i banken, konstaterer
Finanstilsynet
i sin redegørelse.

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen er skuffet over Nordea og vil allerede på søndag indkalde til orientering og

drøftelser
med Folketingets partier:

- Det er simpelthen ikke acceptabelt, og jeg er klar på at se på yderligere

initiativer
, så vi kan indføre
sanktioner
. Det er jo alvorligt, det er penge, der kan gå til terrorfinansiering, siger han.

Når det svenske finanstilsyn finder, at en bank har overtrådt reglerne om

hvidvask
, kan det udstikke bøder på op til 50 millioner kroner. Det var tilfældet sidste år, da Nordea netop fik den maksimale bøde for overtrædelse af hvidvaskloven.

Det er ikke tilfældet i Danmark, hvor

Finanstilsynet
skal anmelde banken til politiet, som dernæst kan nå frem til en bødestraf.

- Jeg er åben over for at diskutere de forskellige elementer, såsom hvem der skal udskrive bøder. Jeg synes også, det er vigtigt, at partierne får mulighed for at få en orientering, for jeg tager det her meget alvorligt, derfor skal de også have en mulighed for at få en orientering fra

Finanstilsynet
, siger Troels Lund Poulsen.

Formanden for

Finanstilsynet
, Mads Bryde Andersen, henviser til, at det er politikere, der skal stå bag beslutningen. Men han gør også opmærksom på, at hvidvaskregler er vigtige. Og det er
sanktioner
derfor også:

- Regler om

hvidvask
er nogle af de mest centrale regler, vi har, når det handler om at efterforske
hvidvask
af penge, terrorisme, betaling til
korrupte
regimer
og den slags ting. Det er jo betalinger, der sker via pengeinstitutter, og hvis de fanger mistænkelige tilfælde, og de
indberetter
dem til Søik, så stiger muligheden for at opklare disse forbrydelser. Derfor er disse regler så vigtige, siger han.

Facebook
Twitter