Erhvervsministeren: Revisorer bør udvise samfundssind og holde priserne i ro

Revisorerne tager overpriser, når små- og mellemstore virksomheder skal søge hjælpepakker, lyder det fra flere virksomheder.

På trods af at Jan Schmidtsdorffs virksomhed kun har 139 bilag, vil revisorer have 15.000 til 20.000 kroner for at lave en revisorerklæring, så virksomheden kan få del i statens hjælpepakke til faste omkostninger. (Foto: © Peter Langkilde)

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) indskærper nu i meget klare vendinger over for landets revisorer, at de skal udvise samfundssind og ikke skrue priserne i vejret, når de hjælper de virksomheder, der ansøger om hjælpepakker.

- Jeg vil gerne have lov at indskærpe overfor revisorbranchen, at det er ikke i orden at udnytte den her situation, hvor mange har brug for revisorernes hjælp, til at skrue priserne op eller tage helt urimelige betalinger for opgaven, siger Simon Kollerup til DR Nyheder.

Den løftede pegefinger til revisorerne kommer, fordi blandt andre brancheorganisationen for små- og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, og Foreningen Danske Soloselvstændige melder om eksempler på høje revisorhonorarer og endda stigende priser for revisorhjælp til støttepakker.

Hvis virksomheder vil søge kompensation for deres faste omkostninger, kræver det et stempel fra en godkendt revisor, hvor staten kompenserer 80 procent af revisorregningen op til 20.000 kroner.

SMV Danmark har spurgt medlemmerne, hvad de har betalt for hjælp hos en revisor til at søge hjælpepakker.

Hver tiende af de adspurgte virksomheder har oplevet, at priserne for en revisor er steget med gennemsnitligt 42 procent.

- Jeg synes, det er en markant stigning, vi ser. Jeg synes ikke, det er samfundssind fra revisorernes side, hvis der er nogen, der udnytter den situation, at nogle virksomheder har hårdt brug for revisorhjælp lige nu, siger cheføkonom i SMV Danmark Mia Amalie Holstein.

I gennemsnit har virksomhederne betalt 11.511 kroner for revisorhjælp i forbindelse med hjælp til hjælpepakkerne.

- Brug for at revisorerne viser samfundssind

Hos Foreningen for Danske Soloselvstændige, der er stiftet i kølvandet på coronakrisen, er revisorhonorarer på op til 20.000 kroner ikke noget særsyn, uanset hvor små virksomheder der er er tale om.

Faktisk betegner foreningens formand, Birgitte Feldborg, det som "påfaldende", at mange af medlemmerne har fået tilbud på præcist 20.000 kroner.

- Jeg er ikke i tvivl om, at revisorerne sætter prisen efter kompensationen. Vi ser eksempler, hvor de meget direkte fortæller kunden, at prisen er 20.000 kroner, men at kunden kun skal betale de 4.000 kroner selv, fordi staten kompenserer resten, siger Birgitte Feldborg.

En del af foreningens 4.000 medlemmer omsætter for meget små beløb om måneden – helt ned til 10.000 kroner. For de virksomheder er en revisorregning på 10.000 eller 20.000 kroner astronomisk høj.

- Vi er helt med på, at vi skal undgå snyd med hjælpepakkerne, og at der er brug for kontrol. Men der er også brug for, at revisorerne viser samfundssind, siger Birgitte Feldborg, der tidligere har slået til lyd for en bagatelgrænse for revisorgodkendelser.

Peter Laust Hansen, indehaver af en lille cafe i Faaborg, har også oplevet, at omsætningen er væk. Han er derfor helt afhængig af at få del i statens hjælpepakker.

- Normalt stoler man jo blindt på sin revisor, men jeg har fået tilbud fra revisorer på helt op til 14.000 og 16.000 kroner plus moms. Det får mig til at tænke, at nogle revisorer skruer priserne op, fordi staten dækker en stor del af regningen, siger Peter Laust Hansen.

- Min frygt er, at revisorerne driver rovdrift på vores fælles kasse; de her penge kunne jo være brugt på spritservietter på hospitalerne, tilføjer han.

Kan afholde virksomheder fra at søge hjælp

SMV Danmark frygter, at udsigten til revisorregninger på 15.000 eller 20.000 kroner kan afholde nogen fra at søge støtte.

Hvis virksomheden ikke er berettiget til at få støttekroner, hænger man nemlig på revisorregningen alligevel – og i mange firmaer er bankkontoen simpelthen tom.

- Vi kan se, at det kun er meget få virksomheder, der har søgt om kompensation for faste omkostninger. Vi tror, en del af forklaringen er, at det er dyrt at få en revisorerklæring. Og man skal jo have penge op af lommen her og nu, penge man ikke måske ikke har, siger Mia Amalie Holstein fra SMV Danmark.

Jan Schmidtsdorff er en af dem, der ikke ved, om han tør søge hjælpepakkerne til sit lille eventfirma.

- Det er jo ikke sikkert, at jeg får noget fra hjælpepakkerne, og så står jeg med en revisorregning på 15.000 eller 20.000 kroner, siger han.

Jan Schmidtsdorff i et af de tomme festlokaler. Han har endnu ikke besluttet, om og hvornår han vil søge en af statens hjælpepakker. (Foto: © Peter Langkilde)

Revisorer afviser kritikken

Hos revisorbranchens brancheorganisation, FSR, genkender de ikke det billede, som de små og mellemstore virksomheder tegner.

Tværtimod mener administrerende direktør Charlotte Jepsen, at mange revisorer har udvist mådehold og ansvarlighed for at holde deres virksomheder oven vande.

- Jeg taler med rigtig mange medlemmer, som er stærkt optagede af at hjælpe deres kunder, for kunderne er jo også deres forretning på den anden side af krisen, siger Charlotte Jepsen.

- Der er mange medlemmer, som fortæller, at de laver langt mere arbejde, end det de tager betaling for, fortæller Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR.

Hun påpeger desuden, at man fra politisk hold har besluttet, at revisorerne skal afgive deres erklæringer med det, der kaldes 'høj grad af sikkerhed'.

Det betyder, at revisorene skal gennemføre langt flere kontroller og tjekke dokumenter ekstra grundigt.

- Det tager tid, og det koster penge. Det var politikerne også opmærksomme på, da de indgik den politiske aftale. Det er derfor, de har besluttet, at virksomhederne kan få refunderet en del af deres udgifter til revisorudgiften, siger Charlotte Jepsen.

Desuden påpeger Charlotte Jepsen, at mange af de små virksomheder ikke tidligere har haft en revisor inden for døren, og i de tilfælde er der nogle lovpligtige startomkostninger, der handler om, at en revisor skal udføre antihvidvasktjek og kundekendskabskontrol.

- Det tror jeg, er et af de forhold, man ikke er opmærksom på derude, siger hun.