Erhvervspakke sænker skatten på aktiegevinster

Regeringen har fremlagt 22 initiativer, der skal skabe bedre vækstbetingelser for erhvervslivet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterer i dag regeringens erhvervspakke. Det gør han sammen med finansminister Kristian Jensen (V) og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Med en række initiativer vil regeringen skabe bedre vilkår for dansk erhvervsliv.

Det skal ske ved at lette en række afgifter og skatter og ved at gøre iværksættervirksomheder mere kapitalstærke.

Regeringen foreslår blandt andet at hæve loftet for aktieindkomst. I dag betaler man 27 procent af de første 52.900 kroner man tjener på aktier og herefter 42 procent.

Den kurve skal for fremtiden knække efter en gevinst på 100.000 kroner, lyder forslaget.

- Det vil tilskynde til at øge andelen af husholdningernes opsparing, der er placeret i aktier. Det skal ses i lyset af, at Danmark er kendetegnet ved en relativt høj aktieindkomstbeskatning sammenlignet med andre lande, står der i udspillet "Sammen om fremtidens virksomheder".

Mere kapital i mindre virksomheder

Med i forslaget er også et investorfradrag, der fra 2019 til 2022 giver personer, der investerer i små og mellemstore virksomheder, et årligt fradrag på halvdelen af investeringen op til 200.000 kroner.

- Der gives både fradrag for direkte investeringer og for indirekte investeringer gennem en fond, der investerer i virksomheder i målgruppen. Det gør ordningen mere tilgængelig og bidrager til, at investorerne får bedre mulighed for risikospredning i deres investeringer, står der i planen.

Også taksterne for at køre over Storebælt skal sættes ned, fremgår det af planen. Taksterne for vejtrafikken skal over en treårig periode sænkes med 25 procent.

For en almindelig personbil med Brobizz vil det betyde, at en enkelttur over Storebælt nedsættes fra 228 kr. til 171 kroner frem til 2021, og for en lastbil på mellem 10 og 20 meter vil taksten blive nedsat fra 1.135 kroner til 850 kroner, står der i planen.

- Det vil medvirke til at styrke arbejdskraftens mobilitet, reducere erhvervslivets omkostninger og skabe større sammenhæng mellem landsdelene til gavn for familier og virksomheder, skriver regeringen.

Planen koster ifølge regeringen 800 millioner kroner stigende til to milliarder kroner frem mod 2025. Finansieringen af planen skal komme fra en række justeringer i overførselssystemet blandt andet fra optjeningsprincipper og deltagerbetaling for danskundervisning - og fra råderumsfinansiering, står der i planen.

Regeringens erhvervsudspil:

 • Aktiesparekonto

 • Lavere skat på aktieindkomst

 • Investorfadrag

 • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

 • Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne for medarbejderaktieprogrammer

 • Bedre skattevilkår for opsparing investeringsforening

 • Tiltrækning af udenlandsk kapital

 • Lempede regler for placering af privatadministrerende pensionsordninger

 • Øget gennemsigtighed i pensionsselskabernes aktieinvesteringer

 • Strategi for Danmarks digitale vækst

 • Strategi for deleøkonomi

 • Cirkulær økonomi

 • Lavere takster for Storebæltsbroen

 • Afskaffelse af nøddeafgiften

 • Sanering af afgifter

 • Udformning af konkret model for ACE

 • Sænkelse af kapitalkrav for aktieselskaber

 • Højere skattefradrag for forskning og udvikling

 • Udvidelse af forskerskatteordning fra 5 til 7 år

 • Vækstplan for Life Science

 • Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore specialskibe

 • Afskaffelse af registreringsafgift på handelsskibe