EU-dom skubber fem milliarder skattekroner tættere på danske hænder

Kapitalfonde kan ikke hive penge ubeskattet ud af danske selskaber, hvis det alene sker for at undgå at betale skat, siger EU-dom.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) glæder sig over EU-Domstolens afgørelse, der er faldet ud til den danske stats fordel. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Hele fem milliarder skattekroner kan være kommet tættere på den danske statskasse, efter EU-Domstolen har truffet afgørelse i en principiel sag om kapitalfondes mulighed for skattefrit at trække penge ud af Danmark.

- Meldingen fra EU-Domstolen er overvejende positiv, og det bestyrker mig i, at vi kan vinde de her sager mod nogle kapitalfonde, som ikke har betalt den skat, som skatteforvaltningen mener, at de skal betale, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V), som tilføjer, at dagens dom har "afgørende betydning" for det igangværende retsopgør.

Skattevæsenet har nemlig anlagt en række sager mod udenlandske kapitalfonde, der med henvisning til EU's regler om beskatning af renter og udbytter har trukket milliarder ud af danske selskaber.

Ved at køre pengene gennem holdingselskaber i Cypern og Luxembourg har kapitalfondene sluppet for at betale skat i Danmark. I alt, mener skattemyndighederne, at den danske stat er blevet snydt for så meget som 5,5 milliarder kroner i tabte skatteindtægter på renter og udbytter over en længere årrække, ifølge den seneste opgørelse der er sendt til Folketinget.

- En række udenlandske kapitalfonde har sendt overskud fra ejerskabet af danske virksomheder ud af Danmark i form af rentebetalinger og udbytter uden at betale skat i Danmark. Det er sket ved at hævde, at kapitalfondenes udenlandske selskaber – typisk i Luxembourg – var den egentlige ejer af overskuddet, og at det derfor skulle beskattes i Luxembourg, hvor den type indtægter har endog meget gunstige skattevilkår, forklarer Jakob Ussing, der er erhvervskorrespondent i DR Nyheder.

EU's egne regler trumfes

Men selv om kapitalfondene umiddelbart har handlet efter EU's regler, så går modellen ikke, når konstruktionen udelukkende har til formål at undgå beskatning, står der i afgørelsen fra EU-Domstolen.

- I tilfælde af svig eller misbrug skal nationale myndigheder eller domstole nægte en skattepligtig person fritagelse for enhver form for skat, står der i dommen, der er afsagt i dag.

Det betyder ifølge DR Nyheders erhvervskorrespondent, at EU's egne regler på området bliver overtrumfet af det helt grundlæggende EU-princip, om at reglerne ikke må udnyttes til svig eller misbrug.

- EU-Domstolen har i dag givet de danske myndigheder ret i, at man ikke kan benytte disse EU-regler, hvis det er med misbrug – altså at undgå at betale skat - for øje, og det er gode nyheder for de danske skattemyndigheders krav, siger Jakob Ussing og tilføjer:

- De seks konkrete sager sendes nu tilbage til landsretten herhjemme, der så skal afgøre sagerne, herunder hvorvidt der har været tale om misbrug. Ud over de seks sager har et større tocifret antal sager i årevis afventet EU-Domstolen, og de sager kan nu også komme videre i retssystemet.

OW Bunker-ejer med i sagskompleks

Sagerne har afventet en afgørelse ved EU-domstolen siden 2016, hvor de blev sendt til en vurdering af de danske domstole, hvor sagerne verserer ved Østre og Vestre Landsret.

Ifølge Skattestyrelsen benyttede OW Bunkers tidligere ejer, kapitalfonden Altor, sig af denne såkaldte Lumxembourg-finte, da det førte 1,2 milliarder kroner ud af Danmark i forbindelse med børsnoteringen i 2014.

Via Luxembourg-finten blev udbyttet overført til et moderselskab i Luxembourg og sendt videre i skattely på den britiske ø Jersey. Men skatteforvaltningen argumenterer for, at moderselskabet reelt var et skuffeselskab.

Med dagens dom bliver det Altors opgave at bevise, at konstruktionen ikke havde misbrug for øje, hvilket kan blive en svær opgave.

Op til fem år

Betyder det her, at staten får 5,5 milliarder kroner ekstra i kassen?

- Hver sag har specifikke forhold, så det bliver op til domstolene at afgøre det fra sag til sag. Men man må sige, at det er en ret klar afgørelse, der er kommet fra EU-Domstolen, og at skattemyndighederne i hvert fald står klart bedre i disse sager i dag, end de gjorde i går, siger Jakob Ussing.

Hvornår regner kan man regne med, at sagerne er afgjort ved de danske domstole?

- Det vil sandsynligvis tage en del år, inden den sidste sag er afgjort. Nu skal de første seks sager genoptages, når der bliver plads i domstolenes kalendre, og så følger de andre ganske mange sager, så det er ikke usandsynligt, at der måske kan gå op til fem år, inden det endelige punktum er sat i den sidste af sagerne, siger Jakob Ussing.