EU fastholder gigantbøde til Microsoft

EUs domstol i Luxembourg valgte i dag at stadfæste en tidligere dom over Microsoft. Dermed mener domstolen, at Microsoft uretmæssigt holder konkurrenterne ude af windows-systemet.

(© Scanpix/)

Microsoft tabte i dag en monopolsag til EU ved De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg.

Domstolen valgte at stadfæste en dom fra 2004 over Microsoft.

Dermed fastslog domstolen, at Microsoft uretmæssigt holder konkurrenterne ude af styresystemet Windows, som bliver benyttet af de fleste computer-brugere over hele verden.

Gigantbøde

Microsoft havde anket en dom og en bøde fra EU's konkurrencemyndigheder på 497 millioner euro, men den næst-højeste retsinstans i EU fastholder den tidligere dom og gigantbøden på mere end 3,5 milliarder danske kroner.

- Domstolen opretholder i al væsentlighed Kommissionens beslutning, som fandt, at Microsoft misbrugte sin dominerende position på markedet, hedder det i kendelsen i Luxembourg.

Forretningshemmeligheder

Dommen i dag fastslår, at Microsoft har gjort det vanskeligt for konkurrenter at lave systemer, der kan fungere sammen med Windows.

Microsoft mener selv, at hvis de skal give konkurrenterne flere informationer om deres softwareprogammer, så udleverer de forretnings-hemmeligheder. Men det argument har EU-retten afvist.

Dommen kan være afgørende for kursen for europæisk konkurrencepolitik i de kommende år.