EU-slagsmål: Danske boligejere risikerer dyrere lån

EU-kommissionen lægger i nyt udspil op til at nedgradere danske boliglån, erfarer DR Nyheder. Boliggæld for milliarder er på spil.

Danske boligejere kan blive ramt af nyt EU-direktiv.

Flere kilder fortæller til DR Nyheder, at EU-kommissionen i forbindelse med forhandlinger om nye kapitalkravsregler arbejder med en model, der kan få stor betydning for boligejernes rente.

For danske realkreditobligationer, der ellers af Nationalbanken betragtes som et sikkert værdipapir, risikerer at blive nedgraderet af EU-kommissionen.

Græske statspapirer mere værd end danske mursten

I praksis betyder det, at selv statsobligationer fra gældsplagede lande som Grækenland, Italien og Spanien, vil være i højere kurs hos investorerne end danske realkreditobligationer.

Sker det, bliver det knap så attraktivt at placere penge i danske mursten, og så vil renten på boliglån efter alt at dømme stige. Og der er store summer på spil: Danskerne har boliglån med variabel rente for knap 1000 mia. kr., og stiger renten bare 0,1 procent, udløser det en ekstra regning på knap 1 én mia. kr. om året, viser en opgørelse fra Realkreditrådet.

- Det er alt overvejende sandsynligt, at renten på boliglån vil stige (hvis danske realkreditopbligationer bliver nedgraderet, red.) Bankerne ligger inde med store beholdninger af realkreditobligationer, og hvis de så bliver bedt om at sælge ud af dem, så presser det prisen nedad, og dermed stiger renten, forklarer obligationsekspert Rene Rømer fra investeringsselskabet Formuepleje

Strid om værdipapirer

Forhandlingerne bunder i det såkaldte kapitalkravsdirektiv, der sætter krav til bankerne om, hvilke slags og ikke mindst hvor mange værdipapirer, f.eks. stats- og realkreditobligation, de skal have på kistebunden for at modstå en eventuel ny finanskrise. Og nu pønser EU kommissionen altså ifølge DR Nyheders oplysninger på, at danske realkreditobligationer, trods Nationalbankens opfattelse og heftigt benarbejde fra danske toppolitikere i både København og Bruxelles, ikke er sikre og likvide nok.

EU-kommissionens planer er i fortrolighed blevet præsenteret for den danske finanssektor af Erhvervs-og Vækstministeret i løbet af den seneste tid, erfarer DR Nyheder.

Ingen særbehandling af danske boliglån

- Baggrunden må være, at man ikke ønsker et kludetæppe af forskellige særordninger med de enkelte EU-lande. Man vil gerne skabe ensartede regler. Og kommissionen har formentlig vurderet, at pengeinstitutterne godt kan holde til det, siger Rene Rømer fra Formuepleje.

Bent Bentsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti og som længe har kæmpet for realkreditten i Bruxelles, udtrykker bekymring:

- Det er dybt, dybt bekymrende, at en græsk statsobligationer ser ud til at blive mere attraktiv end danske realkreditobligationer. Flere analyser viser, at danske realkreditobligationer er attraktive og sikre. Alligevel kommer EU-kommissionen frem til det modsatte. Det her kan blive et kæmpe problem for både boligejere og pengeinstitutterne. Jeg går ind i den her sag med alle kræfter nu, og det bør man også gøre på højeste niveau i Danmark, siger Bent Bentsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti. Og lidt fortsat håb er der da også. Andre kilder siger nemlig samstemmende til DR Nyheder, at det er for tidligt at opfatte kommissionens forslag som endegyldigt. Og at et fortsat forhandlingsforløb, hvor flere punktummer og kommaer kan blive flyttet, ligger forude.

Senest 30. juni i år afgør EU-kommissionen skæbnen for danske realkreditobligationer.