Færre huse ender på tvang: Laveste antal siden finanskrisen

Der er dog stadig mange tvangsauktioner i nogle kommuner. Se kortet her.

I nogle kommuner i hovedstadsområdet kan antallet af tvangsauktioner tælles på én hånd, mens tallet stadig er højt i særligt to kommuner. Se kortet længere nede i artiklen.

Hammeren faldt færre gange ved auktioner rundt om ved landets byretter sidste år.

Antallet af tvangsauktioner for huse og bygninger er nemlig sidste år faldet til det laveste niveau, siden en økonomisk krise for mere end 10 år siden for alvor tvang ejere fra hus og hjem.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- I det hele taget blev 2019 året med det laveste antal tvangsauktioner siden finanskrisens begyndelse i 2008, skriver Danmarks Statistik.

Sydhavsøer topper listen

Èt sted i Danmark tynger antallet af tvungne auktioner dog stadig sammenlignet med resten af landet.

- Lolland og Guldborgsund blev med henholdsvis 84 og 72 tvangsauktioner de kommuner, der havde flest bekendtgjorte tvangsauktioner i 2019, skriver statistikkontoret.

Det er tredje år i træk, at de to kommuner ligger øverst på listen over kommuner med flest tvangsauktioner, selvom det går den rigtige vej.

- På trods af at man i de to kommuner igen i 2019 oplevede flest tvangsauktioner, var der alligevel knap en tredjedel færre i forhold til året før, skriver statistikkontoret.

Færrest i hovedstaden

Omvendt er det i kommunerne i og omkring hovedstadsområdet, at der sidste år var færrest tvangsauktioner.

I nogle kommuner i området omkring København kan antallet af auktioner tælles på én hånd.

- Således havde Furesø kun en enkelt tvangsauktion, mens Ballerup, Dragør og Ishøj hver havde to tvangsauktioner, lyder det fra Danmarks Statistik.

Region Hovedstaden var med i alt 280 tvangsauktioner den region med færrest tvangsauktioner i 2019.

Men også hos andre af landets regioner er der sidste år sket store fald i antallet af tvungne auktioner, lyder analysen.

- Det største fald oplevede man i Region Sjælland, hvor der var 29 procent færre tvangsauktioner, mens Region Midtjylland havde det mindste fald på 10 procent, skriver Danmarks Statistik.

Sådan foregår en tvangsauktion

  • Auktionen begynder med, at fogeden konstaterer, hvem der er mødt. De personer, der har panterettigheder i ejendommen, gør deres krav op. Den, der har anmodet om at få ejendommen solgt på tvangsauktion, gennemgår herefter salgsopstillingen. Alle har mulighed for at stille spørgsmål.

  • Fogeden oplyser, hvilket beløb der skal betales ud over det beløb, du byder. Beløbet kaldes i salgsopstillingen "størstebeløbet". Ud over det, du rent faktisk byder og størstebeløbet, skal du også betale auktionsafgift og tinglysningsafgift. Du kan se i auktionsvilkårene, hvordan afgifterne beregnes.

  • Der sælges til den, der byder højest. Den højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerhedsstillelse kan blandt andet ske ved deponering af kontanter eller ved at stille en bankgaranti. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen kan du se i salgsopstillingen. Fogeden kan give dig en kort frist til at stille sikkerheden. Fogeden vil dog altid straks kræve en mindre sikkerhedsstillelse, som svarer til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af en ny auktion.

  • Kilde: Domstolsstyrelsen