Færre unge får røde tal på årsopgørelsen

Unge under 30 år har mere end halveret deres restskat.

Tjek din skat og undgå et smæk. Det er, hvad flere unge under 30 har gjort. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Her er to ord, du nok ikke troede ville gå hånd i hånd.

Unge og forskudsopgørelser.

Men jo, den er god nok. De unge under 30 år har knækket koden til formularen, og det betyder, at langt færre nu oplever røde tal på årsopgørelsen og dermed skal betale yderlige penge til skat.

I 2018 fik ca. 150.000 borgere under 30 år besked om, at de skulle betale penge tilbage i skat. Det er et fald på 35.000 personer siden 2009, og 60.000 siden 2013, hvor antallet var på sit højeste.

Ikke nok med det, så skylder de unge også langt færre penge i restskat. Fra 2009 til 2018 er den samlede restskat faldet fra 981 mio. kr. til 457 mio. kr. Det svarer til et fald på 53 pct.

- Unges økonomi kan ofte være skrøbelig. Derfor er det meget positivt, at unge danskere har halveret deres retsskatteregning. Det er godt for dem, og det er godt for samfundet, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ser man på alle aldersgrupper, så er det igen de unge, som har oplevet det største relative fald.

Ikke kun forskudsopgørelsen

Restskat opstår typisk, fordi man ikke får rettet i sine skatteforhold, og dermed betalt det rette i skat.

Det sker ofte i forbindelse med, at der sker en ændring i, hvor meget man tjener, hvis man skifter job eller køber en lejlighed, men ikke får det skrevet på forskudsopgørelsen.

- Skattestyrelsen har kørt flere oplysningskampagner målrettet de yngste danskere. Det tror jeg bestemt har haft en effekt, og jeg tror, at det er blevet en prioritet for flere skatteydere at forstå deres skatteforhold og selv rette deres oplysninger, siger Morten Bødskov.

Det er dog ikke kun de unges fortjeneste, at der bliver opkrævet mindre restskat. Skattestyrelsen har nemlig også skruet op for brugen af de såkaldte tredjeparter.

Det kan være arbejdsgivere og pensionskasser. Og så sender Skat også ændringsforslag direkte ud til borgerne, hvis fradrag eller indtægter ændrer sig.

I 2018 stammede 95 pct. af den samlede årsopgørelse fra tredjepartsindberetninger, men kun fem pct. kom fra borgernes egne indberetninger.