Fagbevægelsen er i oprør: Uafhængig a-kasse vil gafle folk i 'sikre stillinger'

Ny lønforsikring får alarmen til at at ringe hos beskæftigelsesministeren.

Ase tilbyder nu en lønforsikring uden om a-kasserne. Det betyder, at bliver man ledig, så skal man ikke leve op til samme regler som dagpengemodtagere, der eksempelvis skal sende to jobansøgninger om ugen. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Den uafhængige fagforening og a-kasse Ase går nu i krig mod en central del af den danske arbejdsmarkedsmodel: Dagpengesystemet.

Ledigheden blandt sygeplejersker, lærere, økonomer og jurister er historisk set så lav, at fagforeningen nu ser en god forretning i at tilbyde disse og andre udvalgte faggrupper en ny lønforsikring, helt uden om a-kasse- og dagpengesystemet.

Det skriver Jyllands-Posten.

For samme beløb som et a-kassemedlemskab får man flere tusinde kroner ekstra om måneden ved ledighed. Samtidig skal den ledige ikke leve op til a-kassernes krav om samtaler og jobsøgning.

Ase går målrettet efter 250.000 danske lønmodtagere, som er særligt profitable, fordi deres risiko for at blive arbejdsløs er lav. Derudover er der en række krav, blandt andet at man skal være fyldt 35 år, ligesom der er en optjeningsperiode.

Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase: 'Der er ikke nogen, som kan betale deres regninger ved at være loyale over for et system.'

- Det her lønforsikringstilbud handler om at skabe tryghed for mennesker, som ikke har det i dag. De skal have et forsikringstilbud, der gør, at hvis de mister deres indkomst, så har de mulighed for at betale husleje, siger administrerende direktør i Ase Karsten Mølgaard Jensen.

Et tilbud for de velbjærgede

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation er man dog yderst kritiske over for Ases nye tiltag.

- Det er et tilbud til de velbjærgede med faste stillinger, og ikke til dem med stor risiko for arbejdsløshed, for så ville det aldrig kunne hænge sammen. Det er netop, derfor vi har et fælles solidarisk dagpengesystem, siger næstformand i FH, Ejner K. Holst.

A-kassesystemet er en grundpille i den danske flexicurity-model. Systemet sikrer, at man ikke skal gå fra hus og hjem, hvis man bliver arbejdsløs. Systemet er solidarisk. Det vil sige, at alle bidrager med det samme, lige meget hvor stor ens risiko er for at blive arbejdsløs, forklarer arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Laust Høgedahl.

I modsætning til a-kassesystemet, så er Ases lønforsikring usolidarisk, siger forskeren.

- Den her model lægger op til kun at tage de meget ressourcestærke lønmodtagergrupper, som har en lav ledighedsrisiko. Det er en form for at skumme fløden for de gode lønmodtagergrupper, og så efterlader man så de resterende i dagpengesystemet, og det underminerer systemet, siger han.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Laust Høgedahl: 'Hvis nu, at der er mange, som forlader det eksisterende dagpengesystem og går over i en anden model, fordi de kan få en bedre vilkår der på grund af, at de har en lav ledighedsrisiko, så står vi i virkeligheden tilbage med et A- og et B-hold.

Ejner K. Holst betegner dagpengesystemet som en del af den lim, som får samfundet til at hænge sammen.

- En del af sammenhængskraften i det danske samfund er, at vi har solidariske systemer, siger han.

Hos Ase er man ikke enige kritikken.

- Man er ikke solidarisk med nogen, hvis ikke man kan få noget ud af det, man bidrager til. Så er man solidarisk med de forkerte i hvert fald. Der er masser af solidaritet i et forsikringsprodukt, men det kræver, at man deler risiko med nogen, som ligner en selv. Vi synes, at vores system her er et supplement til det system, man kender, siger Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen.

Dagpengesystemet er en syg patient

Siden 1990'erne er den såkaldte kompensationsgrad i dagpengesystemet faldet.

Det betyder, at en dagpengesats udgør en mindre og mindre del af ens løn. For en gennemsnitlig industriarbejder er værdien af dagpengene faldet fra 63 procent i midten af 90'erne til 54 procent i 2018. For advokater er kompensationsgraden kun 32 procent.

Derfor vælger et stigende antal danskere også at tegne en privat lønforsikring, der går udover a-kassen. I dag er det omkring 400.000 personer, som har tegnet en tillægsforsikring.

Lige netop den lave kompensationsgrad er en af årsagerne til, at Ase har lanceret den nye lønforsikring.

- Vi har en gruppe på 250.000 mennesker, som har behov for en anden dækning end dagpenge for at forsikre sig mod at miste deres indkomst, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Næstformand i FH, Ejner K. Holst: 'Ase risikerer at underminere den gren, de selv sidder på som a-kasse.' (Foto: FH © FH)

At flere og flere danskere vælger en lønforsikring, er et tegn på at selve dagpengesystemet er blevet udhulet, mener Ejner K. Holst.

- Det her er et signal til Peter Hummelgaard (beskæftigelsesminister, red.) og et signal til Folketinget om, at det solidariske dagpengesystem ikke er en selvfølge, hvis ikke vi vedligholder det.

Samme melding kommer fra Sygeplejerskenes a-kasse, der kalder det "et wake up-call til politikerne".

- De har i de sidste mange år udhulet dagpengesystemet. Stop udhulningen af det, og giv os et ordentligt system, når vi bliver arbejdsledige, siger Anni Pilgaard, der er formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Torben Poulsen, der er formand for danske a-kasser anerkender, at a-kasserne selv er med til at skubbe til udviklingen, fordi flere selv tilbyder lønforsikringer.

- Det er et udtryk for, at man prøver at give medicin til en syg patient, og det er politikerne nødt til at tage hånd om, siger han til Ritzau.

Beskæftigelsesminister: Vi ser på det

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kalder det for en kedelig udvikling, at flere og flere danskere vælger at tegne en lønforsikring.

Særligt Ases nye lønforsikring er noget, som får alarmklokkerne til at at ringe, hos beskæftigelsesministeren.

- Det er et fundamentalt brud på hele den flexicuritymodel, vi har i Danmark. Jeg vil over den kommende tid bruge kræfter på at se, hvordan vi kan styrke vores system, siger ministeren.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: "Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at sætte nogle politiske initiativer igang, som forhåbenlig vil gøre, at flere lønmodtagere også i fremtiden vil melde sig ind i en a-kasse.

Hvad der konkret skal gøres for at styrke modellen, ved ministeren dog ikke endnu.

- Vi har i regeringen et ønske om at styrke modellen, og det må vi jo se, hvordan vi så kan gøre.

Er det ikke kroner og ører, som det handler om?

- Det handler helt sikkert om ydelserne. Vores udfordring er, at det koster et meget stort millardbeløb, hvis vi fra den ene dag fra den anden skal gå ind og øge kompensationsgraden, så folk kan mærke det. Og de penge har vi ikke på nuværende tidspunkt. Men vi kommer ikke uden om at have en diskussion om, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at dagpengeforsikre sig selv, siger Peter Hummelgaard.