Fagforeninger: Indfør 30 timers arbejdsuge i København

Otte københavnske fagforeninger foreslår at prøve 30 timers arbejdsuge af i København. Socialdemokratiet vil ikke være med.

"Skal vi arbejde til vi dør?" Sådan spørger fagbevægelsen, der vil gøre op med stressede og nedslidte offentligt ansatte og indføre 30 timers arbejdsuge. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Stress, nedslidning og travlhed præger hverdagen for tusindvis af offentligt ansatte, der ikke kan få enderne til at mødes og bliver høvlet ned til en skyggetilværelse af det hårde pres i det offentlige.

Det mener den københavnske fagbevægelse, der i et fælles opråb foreslår en 30-timers arbejdsuge for de ansatte hos landets største arbejdsgiver, Københavns Kommune.

Konkret foreslås et pilotprojekt, hvor en 30 timers arbejdsuge skal prøves af på en række institutioner i Hovedstaden.

- Vi ved fra et forsøg i Sverige, at et forsøg med 30 timers arbejdsuge hjælper både de ansatte og institutionerne til at håndtere det hårde arbejdspres, siger Henriette Brockdorff, der er formand for BUPL København.

- Vi har så mange, der går ned med stress og sygdom. En anden pointe er, at det kan være svært at få familielivet til at hænge sammen, og mange ældre pædagoger er nedslidte, siger hun.

De otte fagforeninger tæller, ud over pædagoger, sosu-medhjælpere, socialrådgivere, lærere, kontoransatte og køkken- og rengøringspersonale.

Lønstigning på 20 procent

Henriette Brockdorff er opmærksom på, at en 37-timers arbejdsuge i internationalt og historisk perspektiv ligger i den lave ende. Men omvendt er presset simpelthen så højt på arbejdspladsen, at der er brug for luft i kalenderen.

Produktivitetskravet på de offentlige arbejdspladser er simpelthen for højt, forklarer hun.

- Når man kigger på en 37 timers arbejdsuge, ser det måske ikke ud af meget i internationalt perspektiv. Men hvis man ser på den måde, pædagoger arbejder på, er der meget høj udnyttelse af arbejdskraften.

Når de ansatte går ned i tid, skal de kompenseres på lønnen, foreslår fagbevægelsen. Det giver en stigning på timelønnen på omkring 20 procent. Derfor kræver foreslaget, at politikerne i Københavns Kommune afsætter 12 millioner kroner til projektet:

- Der skal være en lønkompensation, så man ikke falder i løn, når det her prøves af, siger Henriette Brockdorff.

3,6 milliarder

Men det afviser Lars Weiss, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Københavns Kommune.

- Vi har en dansk model, hvor der hvert andet år indgås aftaler om løn og ansættelsesforhold. Og jeg forhandler ikke overenskomst op til et kommunalvalg, siger Lars Weiss.

Han henviser til et notat, der tidligere er blevet udarbejdet af Københavns Kommunes økonomiforvaltning. Ifølge beregningerne koster en 30 timers arbejdsuge årligt 3,6 milliarder kroner.

- Det ville gå voldsomt ud over vores serviceniveau. Det ville give højere normeringer i vores klasser og børnehaver, hvilket bare presser de ansatte endnu mere, siger Lars Weiss.

Produktivitetsforbedringer

Enhedslisten og Alternativet har begge foreslået at indføre en 30 timers arbejdsuge. I meningsmålingerne står begge partier til at storme ind i Borgerrepræsentationen i København med samlet over 30 procent af stemmerne.

Også SF har bebudet, at de vil lægge stemmer til en gradvis indførsel af en 30 timers arbejdsuge.

Enhedslisten har foreslået at indføre en 30 timers arbejdsuge gradvist over en syvårig periode. Finansieringen kommer fra løbende produktivitetsforbedringer.

Den 16. november holder fagbevægelsen i København vælgermøde under titlen: "Forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune".

Det lykkedes ikke at træffe spidskandidaterne fra Alternativet og Enhedslisten til denne artikel.

Delte erfaringer om 30 timers arbejdsuge

  • I 2014 vedtog Göteborg Kommune, der har rødgrønt flertal i byrådet, at indføre et forsøg med seks timers arbejdsdag på et af kommunes plejecentre.

  • Forsøget viste, at en 30 timers arbejdsuge kunne give øget produktivitet, lavere sygefravær og øget arbejdsglæde. I forhold til en kontrolgruppe gav de seks timers lange arbejdsdage 20 procent gladere sygeplejersker.

  • Men et nyligt forsøg på et plejehjem i den svenske by Umeå gik ikke som forventet. I det år, forsøget stod på, steg sygefraværet i stedet for at falde.

  • Et andet brugt eksempel er et Toyota-værksted i Göteborg. Her blev arbejdstiden sat ned til 30 timer i 2002. Samtidig steg produktiviteten med 20 procent.

  • Kilder: Information, Finans.dk, Berlingske.