Fakta: Det er Rangvid-udvalgets opgave

Udvalget skal se på de særligt danske årsager til finanskrisen, og hvordan de økonomiske opstramninger har virket.

Daværende Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn nedsatte 20. januar 2012 det såkaldte Rangvid-udvalg. Ifølge udvalgets kommissorium skulle arbejdet være færdiggjort inden udgangen af 2012. Det skete imidlertid ikke, og først på onsdag ligger det endelige resultat klar.Oplæg til udvalgetLav en analyse af årsagerne til finanskrisen og en vurdering af effekten af de opstramninger, som er blevet taget for at understøtte finansiel stabilitet samt vækst og beskæftigelse i dansk økonomi.

Udvalgets opgaver1) Belyse internationale faktorer som årsag til krisen i den danske finanssektorUdvalget skal identificere og beskrive de væsentligste internationale faktorer, som medvirkede til krisen og at den danske finanssektor blev inddraget i den internationale finansielle krise.2) Særlige nationale forhold som medvirkede til finanskrisenUdvalget skal undersøge, hvilke særlige danske forhold som kan have medvirket til krisen i den danske finanssektor.3) Liberalisering af den finansielle sektorUdvalget skal herudover se på, om liberaliseringen af internationale kapitalbevægelser og af den finansielle sektor siden 1970'erne og dannelsen af finansielle supermarkeder omfattende en række finansielle ydelser, der tidligere blev varetaget af selvstændige ikke-forbundne finansielle institutter, har haft af betydning for krisen.4) Rådgivning af kunderUdvalget skal se på, om kreditinstitutternes rådgivning har bidraget unødigt til at sprede finanskrisens konsekvenser til private og erhvervsvirksomheder.5) Vurdering af iværksatte opstramninger mv.Udvalget skal beskrive de initiativer, der er iværksat for at forebygge en lignende krise i fremtiden og dermed undgå en gentagelse af krisen, og vurdere, om initiativerne er tilstrækkelige og afbalancerede.

Facebook
Twitter