FAKTA Forstå BNP på to minutter

Bruttonationalproduktet viser, om vores økonomi vokser eller skrumper. Fordi andre lande bruger samme metode, kan vi sammenligne os med dem.

FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og med dem i hånden kan man sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden. (© colourbox)

Fire gange om året kommer det tal, der viser, hvordan det går med dansk økonomi: Bruttonationalproduktet, der i daglig tale bliver kaldt BNP, er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land.

Det er den samlede værdi af landets produktion i løbet af en periode, fratrukket udgiften til råvarer og hjælpestoffer i samme periode.

FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og fordi de fleste lande bruger de kriterier, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

  • BNP er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal.

  • BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

  • Det danske BNP-tal viser derfor, om Danmarks økonomi vokser eller skrumper.

  • Væksten i bruttonationalproduktet er et vigtigt parameter, når man måler aktivitetsniveauet i økonomien.

  • Når man har et fælles udregningsgrundlag, så betyder det, at man kan sammenligne velstand på tværs af landegrænser. BNP kan blive omregnet til BNP pr. indbygger.

Kilder: Danmarks Statistik, www.e-conomic.dk og /ritzau/