Fakta: Her er planen for uranminen i Grønland

Det bliver et enormt projekt at etablere og drive den omstridte mine, hvis selskabet får tilladelse af de grønlandske politikere.

(Foto: © Grafik: Mie Hvidkjær, DR Nyheder)

Over hundrede millioner tons malm, der skal knuses, radioaktivt uran og sjældne jordarter, et kemisk forarbejdningsanlæg og mange millioner tons radioaktivt affald, der skal placeres i en sø bag ved 50 meter høje dæmninger.

Den måske kommende mine på det grønlandske Kvanefjeld er et enormt projekt.

Vi har samlet en række fakta om projektet, sådan som udkastet til mineselskabets miljørapport beskriver det.

Sjældne jordarter og uran

Der bliver tale om en åben mine på toppen af Kvanefjeld i det sydlige Grønland.

Kvanefjeld ligger ca 8 kilometer fra Landsbyen Narsaq, der ligger nede ved fjorden.

Der skal efter planen brydes og behandles tre millioner tons malm om året. Målet er at udvinde især sjældne jordarter og det radioaktive stof uran.

For at udvinde de eftertragtede stoffer, er der brug for store mængder kemikalier. 21.000 tons kemikalier om året, lyder vurderingen i den foreløbige VVM-rapport.

Udover den åbne mine bliver der bl.a. bygget to bearbejdningsanlæg, en ny havn til udskibning af råstoffer og uran, huse til arbejdere, et kraftværk og et brændstoflager.

Affald placeres i sø bag store dæmninger

Over hundrede millioner tons malm bliver brudt i minen, og langt det meste ender som affaldsproduktet tailings - en mudder-agtig konsistens, der primært består af knust malm, vand og de kemikalier, der er blevet brugt til at udvinde jordarter og uran.

De enorme mængder affaldsmudder skal efter planen placeres på bunden af en sø i området. Søen er dog langt fra dyb nok, så mineselskabet vil løbende opbygge to dæmninger, der bliver omkring 45 og 60 meter høje, for at holde på de store mængder tailings.

Minedrift i 37 år

Der vil blive ansat omkring 800 medarbejdere i minen. 325 af dem bliver grønlændere.

Minens levetid bliver ifølge udkastet til rapporten 37 år. I den periode vil minearbejdet køre i døgndrift. Herefter vil minen blive lukket ned i løbet af 6 år.

Når minen lukker, efterlades selve det åbne minehul som det er, hvorefter det med tiden vil blive fyldt med regnvand.

Kilde: Udkast til VVM-rapporten om Kvenfjeld-projektet